Poradna: Kde mám podat daňové přiznání a platit daně, když jsem OSVČ pracující v SRN?

Jsem OSVČ, mám české občanství a pracuji v oboru stavebnictví v SRN. Kde mám podat daňové přiznání a platit daně?V případě problematiky zamezení dvojího zdanění s Německem je nutno postupovat dle vyhlášky č. 18/1984 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku. Dále je nutné se řídit dle tzv. daňového domicilu. Vodítko, jak určit daňový domicil, můžete najít v čl. 4 dané smlouvy, v kterém se uvádí:

  1. Výraz „osoba mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě“ označuje ve smyslu této smlouvy osobu, která je podrobena zdanění podle právních předpisů tohoto státu z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, místa vedení, nebo jiného podobného kritéria.
  2. Jestliže fyzická osoba má podle ustanovení odstavce 1 bydliště v obou smluvních státech, postupuje se takto:
    Předpokládá se, že tato osoba má bydliště v tom smluvním státě, ve kterém má stálý byt. Jestliže má stálý byt v obou smluvních státech, předpokládá se, že má bydliště v tom smluvním státě, ke kterému má užší osobní a hospodářské vztahy.
    Jestliže nemůže být určeno, ke kterému smluvnímu státu má tato osoba užší osobní a hospodářské vztahy, nebo jestliže nemá stálý byt v žádném smluvním státě, předpokládá se, že má bydliště v tom smluvním státě, ve kterém se obvykle zdržuje.
  3. Jestliže osoba jiná než osoba fyzická má podle ustanovení odstavce 1 sídlo v obou smluvních státech, předpokládá se, že má sídlo v tom smluvním státě, v němž je místo jejího skutečného vedení. Z výše uvedeného byste měl určit svůj daňový domicil a podle toho poté podat daňové přiznání a uhradit případnou daň. Záleží také na tom, jestli vám nevznikla v druhém státě stálá provozovna podle čl. 5 smlouvy. Problematika zamezení dvojího zdanění může být někdy poměrně složitá, a proto je obecně doporučováno konzultovat konkrétní situaci s daňovým poradcem.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Doporučujeme