Poradna: Minimální náklady na založení společnosti s ručením omezeným

Jaké jsou minimální náklady na založení společnosti s ručením omezeným?
Anna H., PlzeňZaložení společnosti s ručením omezeným za minimální náklady má jistě svá specifika. Zaprvé je potřeba sepsat notářský zápis o zakladatelském právním jednání (tj. zakladatelské listiny u jediného společníka či společenské smlouvy u více společníků). Současně je nezbytné zřídit společnosti sídlo, živnostenské oprávnění (nejčastěji se ohlašují živnosti volné), založit jí bankovní účet a po složení základního kapitálu společnost zapsat do obchodního rejstříku.

Za sepsání notářského zápisu o tzv. jednoduchém zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným zaplatíte dva tisíce korun, což je nejnižší možná částka. Zároveň tím dojde k osvobození od soudního poplatku za zápis společnosti do obchodního rejstříku. Tento notářský zápis však musí obsahovat jen povinné zákonné náležitosti a vkladová povinnost zde musí být splněna v penězích, což samozřejmě může být v mnohých případech omezující.

Připočteme-li k tomu tisícikorunový poplatek za ohlášení živnosti volné, tisícikorunový poplatek notáři za sepsání notářského zápisu o osvědčení o splnění podmínek pro zápis firmy do obchodního rejstříku a poplatek za přímý zápis notářem ve výši tři sta korun, dostaneme se na celkovou částku 4300 korun za vznik společnosti s ručením omezeným.

Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je jedna koruna – zřízení bankovního účtu pro společnost a složení základního kapitálu proto vaši peněženku tolik nezatíží. Je však potřeba se ubezpečit, zda vaše banka nemá své vlastní požadavky na minimální vklad a bude vám bankovní účet s korunovým vkladem ochotná založit. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku totiž budete potřebovat potvrzení banky o splacení vkladu.

Evropská komise v minulosti vydala požadavek pro všechny členské státy Evropské unie, které budou chtít čerpat dotace ze strukturálních fondů EU v období mezi lety 2014 a 2020, aby do konce roku 2016 zajistily souhrnné vstupní náklady na založení společnosti s ručením omezeným ve výši do sto eur. S ohledem na minimální náklady v ostatních členských zemích EU je proto třeba počítat přibližně s touto částkou, která však představuje absolutní minimum a reálně bude spíše o něco vyšší.

Převzato z časopisu Profit. Autor: JUDr. Jiří Matzer, Ph.D., LL.M., zakladatel advokátní kanceláře Matzner et al.

Doporučujeme