Poradna: Mohu se prohlásit výrobcem drobného zboží dovezeného z Číny?

Dovážím a prodávám ve velkém objemu drobné zboží z Číny. Existuje možnost (z důvodu zvýšení konkurenceschopnosti na českém trhu) prohlásit se výrobcem uvedeného zboží?Zákon na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. stanovuje, že prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny, mimo jiné označeny, kdo je výrobcem nebo dovozcem, popřípadě dodavatelem, a pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifi kaci, popřípadě užití.

Zároveň v § 2, odst. 1) písmena c) zákon uvádí, že výrobcem je podnikatel, který zhotovil výrobek anebo jeho součást, vytěžil prvotní surovinu nebo ji dále zpracoval, anebo který se za výrobce označil. Prohlásit se za výrobce tedy lze. Samozřejmě i za předpokladu, že nebudou porušena autorská práva k výrobku, resp. značce apod. Pokud se označíte za výrobce, vyplynou vám z toho některé další povinnosti, např. dále vybavit výrobek českým návodem apod.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Doporučujeme