Poradna: Musí být formulář A1 přeložený do němčiny, pokud firma vysílá zaměstnance do Rakouska?

Vysíláme své zaměstnance do Rakouska. Musíme mít formulář A1 přeložený do němčiny?Tento formulář se nemusí překládat do němčiny, protože se jedná o tzv. evropský formulář. Toto vyplývá z nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004, konkrétně se jedná o článek 76, odst. 7.: „Orgány, instituce a soudy jednoho členského státu nesmí odmítnout žádosti nebo jiné jim předložené dokumenty z důvodu, že jsou napsány v úředním jazyce jiného členského státu uznaném za úřední jazyk orgánů Společenství v souladu s článkem 290 Smlouvy.“

Z tohoto článku tedy vyplývá, že není možno vyžadovat překlady dokumentu, pokud jsou vystaveny v úředním jazyce EU, a čeština samozřejmě patří mezi úřední jazyky EU. Nařízení EU jsou přímo účinná ve všech zemích EU (a v případě tohoto nařízení i v Norsku, na Islandu, Lichtenštejnsku a ve Švýcarsku) a v případě rozporu s příslušnou národní legislativou mají přednost. Nicméně je třeba překládat doklady o mzdě, pracovní smlouvy apod.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Pravidelné novinky e-mailem