Poradna: Může ČSSZ vydat formulář A1 i na spolupracovníky firmy, kteří nejsou jejími zaměstnanci?

Může ČSSZ vydat formulář A1 rovněž na spolupracovníky firmy, kteří nejsou jejími zaměstnanci?Formulář A1 je potvrzení od České správy sociálního zabezpečení (vydávané v souladu s nařízením EP a Rady [ES] č. 883/04 a s nařízením Rady [EHS] č. 1408/71), které musí mít každý vyslaný zaměstnanec (ale i OSVČ, pokud vysílá sama sebe) zaměstnavatelem do jiné země EU k prokázání příslušnosti k právním předpisům, které se na něho vztahují v oblasti sociálního zabezpečení při konání dočasné práce v dané zemi EU.

Toto potvrzení se vydává na maximálně 24 měsíců. Podmínkou pro vystavení tohoto potvrzení je, že se musí jednat o zaměstnance zaměstnavatele, který tzv. vyslání daného pracovníka provádí. V praxi se jedná o podání společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud se nejedná o zaměstnance zaměstnavatele, který provádí vyslání svých zaměstnanců do EU, poté takové osobě vystavit toto potvrzení nelze.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha

Doporučujeme