Poradna: Podle čeho si vybrat exekutora?

Například zda nejbližšího věřiteli, nebo naopak blízko bydliště dlužníka. Bude lepší úřad velký, který má dostatečnou kapacitu a možnosti, nebo se případu bude spíše věnovat malý exekutorský úřad?

Před podáním exekučního návrhu stojí věřitel před problémem, kterého exekutora si má vybrat. Jan P., MostMá se snad věřitel podívat do novin, o kom se píše? Nebude ale lepší zkusit štěstí třeba v internetových diskusích a vybrat takový úřad, který je podle názorů dlužníků nejdrsnější? Máme zvolit toho, o němž věřitelé hlásají, že je nejefektivnější, nebo ten, který s věřitelem bude dobře komunikovat?

Někdo s klienty dobře komunikuje, někdo skvěle vymáhá, na někoho je moc stížností a jiný podle věřitelů zase nic nedělá. To první poznáte hned, to druhé vyhodnotíte spíše po několika proběhlých exekucích u stejného úřadu. Podle povahy oprávněného v úvahu připadá i hodnocení reputačních rizik soudního exekutora nebo jeho veřejné vyjadřování na stranu věřitelů.

V každém případě při výběru exekutora dejte v první řadě na doporučení vašich dobrých známých. Pozorně si od nich vyslechněte, s kým byli či naopak nebyli spokojeni. Pokud nedáte na jejich doporučení a zkusíte hledat, jak se říká, „na vlastní pěst“, zkuste níže uvedený postup.

Před podáním exekučního návrhu můžete kontaktovat konkrétní exekutorský úřad, probrat vám známou situaci dlužníka a domluvit si podmínky spolupráce, týkající se například způsobu komunikace mezi vámi a exekutorem v průběhu exekuce, výše zálohy na exekuci a smluvní odměny.

Dále hrazení nákladů cestovného, pokud přesáhnou horní hranici cestovních výdajů proti povinnému, předávání informací o majetku dlužníka exekutorovi apod. Současně se informujte, zda exekutor provádí také fyzické zabavování a dražby movitých věcí, které mohou vaši šanci na vymožení pohledávky zvýšit v případě, že vymáhání z kanceláře nebude úspěšné.

Ne každá exekuce je totiž úspěšná – neboť kde nic není, ani exekutor nebere –, a proto se v neposlední řadě ptejte na možnost smluvní úpravy maximální výše úhrady nákladů exekutora v případě bezvýslednosti exekuce.

Převzato z časopisu Profit. Autor článku: JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor EÚP.

Doporučujeme