Poradna: Povinnosti vůči tzv. registrovaným platbám u stánkového prodeje na Slovensku

Chtěla jsem se zeptat, jak je to se stánkovým prodejem na Slovensku. Jsme česká s. r. o. a spadáme až pod 4. vlnu EET. Jaké povinnosti máme splňovat vůči tzv. registrovaným platbám?

Stánkový prodej na Slovensku od roku 2008 podléhá tzv. registračním pokladnám nebo nově tzv. virtuálním registračním pokladnám. Tudíž při prodeji zboží či služeb realizovaných v hotovosti nebo prostředky nahrazujícími platby v hotovosti máte na Slovensku povinnost registrovat tyto tržby podle zákona č. 289/2008 Z. z. v platném znění.

Tento zákon se vztahuje na: „fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“); tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo území Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne.“

Slovenský zákon dále v § 3 a příloze č. 1 k tomuto zákonu upřesňuje, kdy je a kdy není nutné použít při prodeji registrační pokladnu. Aby si všichni nemuseli pořizovat nákladnou registrační pokladnu, Finanční ředitelství Slovenské republiky zpřístupnilo podnikatelům od 1. dubna 2015 tzv. virtuální registrační pokladnu (softwarovou aplikaci), kterou mohou podnikatelé bezplatně využívat s mobilními zařízeními Android a iOS, případně i přes webové rozhraní. V praxi to znamená, že jakýkoliv podnikatel, který přijímá platbu v hotovosti na území Slovenské republiky, je povinný takovouto platbu zaevidovat buď přes elektronickou registrační pokladnu, nebo přes virtuální registrační pokladnu.

Pro podrobnější informace doporučujeme nahlédnout na stránky Finančního ředitelství Slovenské republiky.

Prevzato z časopisu Komora. Autor: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Doporučujeme