Poradna: Rizika koronaviru a životní pojištění

Počítá s riziky koronaviru životní pojištění? S. F., Most

Nabízíme vám odpovědi na šest nejčastějších otázek:

Musel jsem zůstat doma s dětmi, protože je zavřená škola. Kryje tohle moje životní pojistka?
Pokud máte v rámci životního pojištění sjednáno pojištění ošetřování dítěte, pak by se mohlo vztahovat i na váš případ. Jelikož nepůjde o typický případ ošetřování dítěte, jak je dohodnuto v pojistné smlouvě, můžete se někdy setkat s obtížemi. Pojišťovny po vás budou pravděpodobně požadovat příslušný formulář ČSSZ o ošetřování dítěte, který potvrzuje lékař. Během nouzového stavu jsou nicméně zavřené školy a lékaři formuláře nevydávají. Posouzení, jestli bude vyplaceno plnění i za takovou událost, bude tedy vždy na vstřícném rozhodnutí dané pojišťovny. 

Mám koronavirus. Jaká část smlouvy životního pojištění se na to vztahuje? Kryje mi to náhradu mzdy?
V tomto případě by mohlo pomoci pojištění pracovní neschopnosti nebo hospitalizace z důvodu nemoci, která se sjednávají právě pro situace, kdy kvůli nemoci přijdete o svůj příjem. U pojištění pracovní neschopnosti se nicméně pojistné plnění vyplácí po uplynutí sjednané doby, nejčastěji od 29. dne trvání neschopnosti. Pokud jde o výši částky, tu najdete ve své pojistné smlouvě. Většinou se tam přímo píše, kolik peněz dostanete za den. Dobrá pojišťovna nebo poradce vám měli při sjednání životního pojištění pomoci nastavit částku tak, aby pokryla výpadek vašeho příjmu. Pozor, vyplacená částka od pojišťovny nesmí spolu s náhradami od státu vaši mzdu převýšit. Proto se při výplatě pojistného plnění zkoumá výše vašeho příjmu.

V případě pojištění hospitalizace se peníze vyplácejí od prvního dne pobytu v nemocnici. Obvykle si jej klienti sjednávají na nižší částky, nejčastěji jen 100–200 Kč/den. Pokud by následky koronaviru měly trvalejší charakter a způsobily by omezení, či dokonce ztrátu pracovní schopnosti, mohlo by s výpadkem příjmu pomoci pojištění pro případ invalidity.

Jsem malý podnikatel, zavřeli mi provozovnu. Mám ve své životní pojistce něco, co mi to kryje?
Na tyto situace se životní pojištění nevztahuje. K tomu může posloužit pojištění přerušení provozu pro podnikatele, které se sjednává v rámci pojištění jejich majetku. Nutné je ověřit příčiny, které jsou ve smlouvě zahrnuty, a také pečlivě zkontrolovat výluky. Například ČPP má v podmínkách výluku na úředně nařízené přerušení provozu. Allianz obvykle nabízí krytí jen při přerušení v důsledku požáru, řádění živlů, krádeže nebo třeba rázové vlny nadzvukových letadel. Ne však při pandemii. Nicméně podnikatelské pojištění je hodně specifická oblast se spoustou smluv ušitých na míru, a je proto vždy nutné zkontrolovat konkrétní smlouvu a její podmínky.

Jsem v nařízené nebo dobrovolné karanténě. Dostanu něco?
Teoreticky by mohlo pomoci pojištění pracovní neschopnosti nebo hospitalizace z důvodu nemoci. To ovšem v případě, kdy se daná pojišťovna rozhodne karanténu uznat jako skutečné onemocnění. Tímto způsobem ke karanténě podle nejnovějších informací přistupuje Generali Česká pojišťovna a Kooperativa pojišťovna. Ovšem i tady bude záležet na konkrétním nastavení vaší smlouvy. Karanténa trvá obvykle 14 dní, pojištění pracovní neschopnosti se však vyplácí až po uplynutí sjednané doby, nejčastěji od 29. dne neschopnosti.

Když člověk zemře na koronavirus, vztahuje se na to životní pojištění? 
Pokud má klient pojištění smrti z jakýchkoli příčin, pak by měl být i pro případ koronaviru pojištěn. Klíčové jsou ale výluky. Například ČSOB pojišťovna má obecnou výluku na epidemie a pandemie. V případě úmrtí z těchto příčin lze očekávat, že by pojišťovna vždy zvažovala, jestli výluku uplatní, nebo bude postupovat vstřícně vůči pozůstalým. Allianz zase v případě epidemie extrémního rozsahu může omezit výši pojistného plnění maximálně na dva miliony korun za jednotlivou událost. To by platilo, pokud by její celkové výdaje na krytí následků epidemie přesáhly půl miliardy korun.

Mám strach z koronaviru, a chtěl bych se proto pojistit. Lze se teď připojistit na smrt koronavirem? 

Můžete se pojistit standardním životním pojištěním pro případ smrti z jakýchkoliv příčin. Vzhledem k omezenému režimu fungování poboček pojišťoven by ale mohl nastat problém s jeho sjednáním. Většina pojišťoven také vyžaduje lékařskou zprávu o zdravotním stavu, ovšem lékaři nyní zprávy nevydávají. Uzavřít životní pojištění i online z domova. Pokud je klient v dobrém zdravotním stavu, může si sjednat životní pojištění bez nutnosti lékařské zprávy nebo dalších lékařských vyšetření.

Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Aleš Žárský, ředitel online pojišťovací služby RIXO.cz

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Poradna podnikatele
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme