Poradna: Úklid na střídačku

Odpověď na tuto otázku nalezneme v zákoníku práce. Zaměstnanec je povinen vykonávat práci podle pracovní smlouvy, a to podle pokynů zaměstnavatele, a přitom dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z takového pracovního poměru. Tyto povinnosti pak mohou být uvedeny výslovně v pracovní smlouvě, ale také jsou stanoveny platnou právní úpravou a velmi často jsou upraveny vnitřními předpisy zaměstnavatele. Zaměstnanec je povinen mimo jiné řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a ochraňovat jeho majetek před poškozením.

Je často zavedenou praxí zejména v malých společnostech, že se zaměstnanci dobrovolně střídají při úklidu kancelářských prostor. Může takové práce od zaměstnance zaměstnavatel vyžadovat, pokud to není součástí jeho pracovních úkolů podle pracovní smlouvy?
Hana B., PrahaVe vztahu k úklidu to znamená, že zaměstnanec musí dodržovat hygienické předpisy, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dbát na to, aby na majetku zaměstnavatele nevznikla škoda. V tomto rozsahu je též povinen jím užívaný majetek udržovat obvyklým způsobem, tedy uklízet své pracovní místo, udržovat čisté a funkční prostředky zaměstnavatele (např. notebook, PC či jiná svěřená zařízení). V tomto smyslu je také zaměstnanec povinen řídit se pokyny zaměstnavatele.

Pokud by však zaměstnavatel trval na úklidu prostor užívaných ostatními zaměstnanci nebo by požadoval nikoli běžnou údržbu, jednalo by se o požadavky neoprávněné a zaměstnanec k nim není povinen, není­li takový úklid součástí jeho pracovních povinností vyplývajících z pracovního zařazení nebo přímo součástí pracovní náplně. K výše uvedenému je třeba doplnit, že v různých společnostech mohou být standardy pro „pořádek“ nastaveny odlišně. Například ve společnostech, kde dochází ke sdílení fyzického pracovního místa, je nutným předpokladem, že po skončení práce zaměstnanec zanechá prázdné pracovní místo, nejvýše s pracovními pomůckami užívanými ostatními zaměstnanci.

Obdobně na pracovištích, kde se setkávají zaměstnanci se zákazníky, není nijak výjimečná politika takzvaných „čistých stolů“, což je mimo jiné odůvodněno potřebou ochrany informací, s nimiž zaměstnanci pracují. Naopak u některých, zejména tvůrčích pracovních pozic je „pracovní nepořádek“ zcela namístě, protože při výrobě či tvůrčích činnostech by bylo kontraproduktivní každý den před skončením pracovní doby vše uklidit a další den znovu nachystat, dokud není řešený úkol splněn.

Za šikanózní by pak bylo možno považovat takový postup zaměstnavatele, kdy by jeho požadavky na úklid pracovního místa zaměstnancem byly zcela nedůvodné nebo by byly výrazně vyšší oproti požadavkům na úklid vůči jiným zaměstnancům působícím na obdobných pracovních pozicích.

Převzato z časopisu Profit
Autor: Kateřina Fáberová Slušná, AK Koutná, Slušná & Bělohlávek, v. o. s.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme