Portugalsko inovačním lídrem v jižní Evropě

V posledních letech dochází v Portugalsku k dynamickému rozvoji inovačních podniků a země tak postupně stoupá v žebříčku inovátorů v rámci Evropské unie, ve které zaujímá nejlepší postavení ze všech jihoevropských členských států.

Evropská komise v polovině června publikovala aktualizované vydání přehledu European Innovation Scoreboard 2019, který na národní úrovni řadí Portugalsko na základě 27 hodnocených kritérií do čela skupiny zemí nazvané „střední inovátoři“, a to těsně před Českou republikou. Ještě lepší pozici má země dle přehledu Regional Innovation Scoreboard (RIS), který porovnává inovační aktivity v jednotlivých regionech na úrovni NUTS II. Portugalské regiony Sever, Střed a Lisabon jsou v tomto žebříčku hodnoceny jako „silně inovativní“.  

Hlavním důvodem portugalského vzestupu na poli inovací je strukturální změna domácího hospodářství, ke které dochází po ukončení vleklé hospodářské krize, jež zemi postihla v letech 2009 až 2014. Zatímco v metropolitní oblasti Lisabonu jsou hlavním tahounem inovací služby, v regionech Severu a Středu jsou to především exportně orientované průmyslové obory, které čím dál tím více obsahují vyspělé inovativní technologie.

Stěžejní roli v procesu modernizace ekonomiky, jejíž základní stavební kámen donedávna tvořil zejména textilní a obuvnický průmysl, přitom hrají malé a střední podniky (MSP), jejichž zvýšená inovační aktivita posouvá portugalské regiony do špičky evropského žebříčku. Z deseti nejinovativnějších evropských regionů na základě aktivit MSP jsou čtyři portugalské – Algarve (3. místo), Lisabon (4.), Střed (5.) a Alentejo (9.). Mezi top 25 MSP regionů patří ještě Porto (15.) a Madeira (24.).

Prodělaná hospodářská krize měla de facto ozdravný účinek na portugalskou ekonomiku, když přispěla k zániku firem, jejichž „tradiční“ (ve skutečnosti však zastaralé) způsoby podnikání se ukázaly jako dlouhodobě neudržitelné. Naopak podniky v perspektivních oborech dokázaly přežít a mnohdy ještě přilákat zahraniční kapitál a zásadně tak zvýšit svou inovační kapacitu. Velmi pozitivní je i proces geografické diverzifikace ekonomické činnosti, která se dříve soustředila především do metropolí Lisabonu a Porta, zatímco dnes jsou moderní a inovativní technologie rozšířeny i do mnoha dalších regionů.

Inovace do nových technologií jsou silně podporovány ze strany vlády, která již v roce 2018 schválila národní inovační strategii do roku 2030. K jejím cílům patří mj. úsilí o zvýšení počtu vysokoškolských studentů na 60 % všech mladých ve věku 20 let či podstatné zvýšení vládních investic do výzkumu.  Letos vláda navázala schválením národní strategie týkající se umělé inteligence.

Významný posun, kterého se Portugalsku podařilo zejména v posledních třech letech v oblasti inovací dosáhnout, je důkazem skutečnosti, že se zemi podařilo vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj startupů a inovativních firem, jež čile spolupracují se zahraničními partnery a disponují projekty, které mají schopnost přilákat zahraniční kapitál. V tomto trendu tak lze spatřovat zajímavé možnosti pro rozvoj spolupráce nejen mezi českými a portugalskými podniky či podnikovými inkubátory, ale i akademickými pracovišti, výzkumnými ústavy, centry excelence apod.

Mezi konkrétní obory, které zažívají inovační boom a na něž by se zájem potenciálních českých partnerů měl zaměřit, patří služby orientované na cestovní ruch, elektromobilita a další služby v rámci projektů smart cities, aplikace do chytrých mobilních telefonů, herní průmysl, ale například i biotechnologie a nanotechnologie. Právě tato oblast skýtá velmi zajímavé příležitosti i v tak tradičním odvětví, jakým je portugalský textilní průmysl.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lisabonu (Portugalsko). Autor: Ing. Petr Klíma.

• Teritorium: Evropa | Portugalsko | Zahraničí

Doporučujeme