Portugalsko láká české podnikatele, pomůže nová obchodní komora

Na konci března zahájila v České republice činnost další obchodní komora, a sice Česko-portugalská (ČPOK). O její vznik se osobně zasadila Její Excelence portugalská velvyslankyně Manuela Franco (MF). Na téma investičních a podnikatelských možností země „na konci Evropy“ hovořil časopis Komora s paní velvyslankyní a předsedou ČPOK Bořivojem Líbalem (BL).V jakých oborech představuje Portugalsko zajímavou podnikatelskou příležitost pro ČR a naopak?
MF: Portugalsko je velmi zajímavým trhem. Jako člen Unie sdílí stejné standardy jako Česká republika. Jeho poloha na Pyrenejském poloostrově, přímo na pobřeží Atlantského oceánu, dává komukoliv, kdo cílí na africké a americké trhy, strategický a logistický rozměr. Portugalština je pátým nejužívanějším jazykem světa, Portugalci ji sdílí spolu s Brazílií, Angolou, Mosambikem, Kapverdami, Svatým Tomášem a Princovým ostrovem a Guineou. V současné době Portugalsko láká na obchod a investice zejména v oblastech obchodních služeb, automobilového průmyslu, leteckého průmyslu, zemědělsko-potravinářského průmyslu a biologických věd. Nemovitosti, služby podporující průmysl, start-upy a rizikový kapitál (venture capital) jsou také poměrně zajímavými oblastmi.

Mají Češi a Portugalci něco společného, nebo jsou naše kultury zcela odlišné?
MF: Češi a Portugalci sdílí stejné předky – Kelty! Melancholičtí, melodičtí, tvořiví, stateční lidé! Mohou se však lišit v přístupu k práci; Češi jsou spíše více disciplinovaní a více lpí na pravidlech, zatímco Portugalci si užijí více kávy a jsou otevřeni delším pracovním dnům.

Na snímku zleva Pedro Goncalves, místopředseda ČPOK, J. E. Manuela Franco, velvyslankyně Portugalska v ČR, a Bořivoj Líbal, předseda ČPOK.
Na snímku zleva Pedro Goncalves, místopředseda ČPOK,
J. E. Manuela Franco, velvyslankyně Portugalska v ČR,
a Bořivoj Líbal, předseda ČPOK.


Na co by se měli Češi připravit při jednáních se svými potenciálními portugalskými protějšky?
MF: Ve chvíli, kdy zasednou ke stolu, budou čelit složité otázce: víno, či pivo? Nicméně, jakýkoliv businessman, portugalský nebo český, dá na dobré, spolehlivé informace v rámci daného sektoru a na otevřený přístup při sdělování jeho zájmů a cílů.

Co vedlo k založení Česko-portugalské obchodní komory a jaké jsou její hlavní cíle?
BL: K založení komory vedlo několik faktorů. V první řadě to byla velká podpora paní velvyslankyně, bez které bychom společně s Pedrem Goncalvesem (místopředsedou komory) neměli dost odvahy založit na zelené louce cokoliv. Pak to asi také byl náš entuziasmus a láska k Portugalsku. Měl jsem hned po studiích v Lisabonu velkou chuť něco podobného udělat, těžit z toho, že mluvím portugalsky, a současně využít jakéhosi vnitřního nadšení pro tuto zemi. Chtěl jsem, aby o Portugalsku věděl každý Čech, a nejen známou skutečnost, že hrají dobře fotbal. Jedním z cílů komory se stalo zvednout povědomí o této zemi a umožnit českým podnikatelům vstup na tamní trh a vice versa. Dalším cílem je také propojování českých a portugalských firem v České republice, vzdělávání a podpora investic.

Jaké máte plány vblízké budoucnosti?
BL: Jako první v pořadí přichází nábor nových členů komory, případně partnerů, abychom zjistili své možnosti a co vše budeme schopni pro členy dělat. Popravdě to hodně záleží na typech členů, které budeme chtít zahrnout do působení komory. Na tuto fázi si dáváme 6 měsíců a pevně věřím, že budeme úspěšní. Jen zdvořile předesílám, že nechceme nabírat kohokoliv. Záměrem je tuto komoru držet spíš jako uzavřený klub několika členů, kteří přesně vědí, co očekávat a jak se navzájem podporovat. V další fázi bude následovat ucelený koncept toho, co vše budeme členům nabízet (vzdělávání, networking, balíčky v podobě pomoci ke stávajícímu podnikání nebo jeho rozjezdu a samozřejmě vzájemné výhody členů mezi sebou).

Jaké výhody přinese podnikatelům členství v komoře? Proč by do ní měli vstoupit a kdo vlastně může být členem?
BL: Rádi bychom, aby komoru chápali portugalští i čeští podnikatelé jako oficiální platformu, jako něco, co je tu děláno pro ně a co je jejich i v rámci jejich národních zájmů. Chtěl bych, aby toto byla ona hlavní výhoda, něco jako společný bod, ze kterého vyplouvají lodě mořeplavců. Vytváříme pouze zázemí, které umožní určitý komfort. Já nebo Pedro Goncalves tu budeme pro členy a budeme se jim snažit pomoci, jak jen to bude možné, ale na vytváření komory se budou muset podílet právě členové, ti budou určovat její další směr. Členy komory se mohou stát podnikatelské subjekty se sídlem v České republice nebo v Portugalsku či nepodnikatelské subjekty (právnické osoby i jednotlivci), které mají aktivity v jedné z uvedených zemí.

Bližší informace o ČPOK najdeta na www.czptchamber.eu.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku Dagmar Klimovičová. Foto: Petr Machota.

• Teritorium: Evropa | Portugalsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme