Portugalsko sází na startupy

V posledních letech se Portugalsko snaží podporovat rozvoj domácí startupové scény. Jedním z hlavních impulsů je každoroční pořádání Web Summitu, který patří mezi největší technologické konference na světě.

Během jeho letošního ročníku byla formálně zahájena činnost nové evropské aliance ESNA na podporu rozvoje startupů se sídlem v Lisabonu. Vláda rovněž vyhlásila plán, jehož cílem je zdvojnásobení startupového ekosystému v Portugalsku během tří let.

Ilustrační fotografie

V současné době v Portugalsku působí 2 159 startupů, což je ve srovnání dle počtu obyvatel o 13 % více, než kolik činí evropský průměr. Tyto firmy pomáhá rozvíjet 169 inkubátorů a akcelerátorů. Místní startupové scéně se již podařilo vygenerovat pět tzv. unicorns neboli jednorožců, jak se říká společnostem, které dosáhnou tržní hodnoty přes 1 mld. USD, s portugalskou DNA.

Jedná se o firmy Farfetch, Outsystems, Talkdesk, Feedzai a Remote. A další firmy jako například Aptoide, DefinedCrowd, Veniam, Unbabel, Uniplaces a Sword Health mají slibně nakročeno k tomu, aby se také jednorožci v dohledné době stali.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Portugalský ministr hospodářství Pedro Siza Vieira během posledního ročníku konference Web Summit, která se konala v Lisabonu ve dnech 1. – 4. 11. 2021, oznámil vládní plán, jehož cílem je přeměna ze země startupů právě na zemi jednorožců. Cílem strategie na podporu podnikatelského ekosystému startupů je prostřednictvím nových investic do tří let zdvojnásobit současná čísla tak, aby v zemi působilo 5 tisíc společností s 50 tisíci pracovními místy, jejichž podíl na HDP dosáhne 2,2 %.

Na finanční podporu startupů pamatuje i portugalský státní rozpočet na rok 2022. Na podporu inkubátorů je určeno celkem 35 mil. EUR, z čehož 30 mil. EUR bude směřovat do tzv. „zelených inkubačních projektů“. Zapojeným inkubátorům a akcelerátorům mají být k dispozici dotované vouchery, díky kterým budou schopny investovat do svého technologického rozvoje, do znalostí a schopností svých pracovníků a do projektů startupů, jejichž obchodní modely budou založeny na digitálu, inovacích a silné „zelené složce“.

Další investice ve výši 12 mil. EUR vláda plánuje do projektu Academia Portugal Digital, což je rozsáhlý certifikační program, který pracovníkům z oboru umožní provádět sebehodnocení svých aktuálních digitálních dovedností a naznačí jim vhodný směr dalšího sebevzdělávání.

Další z plánovaných investic v hodnotě 77 mil. EUR je vytvoření celonárodní sítě tzv. Test Beds. Půjde o síť testovacích zařízení, které vytvoří nezbytné podmínky pro startupy, aby v nich mohly testovat své nové produkty a služby, a to buď ve fyzickém prostoru, nebo prostřednictvím virtuálních simulátorů. Součástí národního programu podpory Průmysl 4.0 bude také projekt s názvem Coaching 4.0 s dotací 10 mil. EUR, jehož cílem je podpora integrace technologií ve firmách a rozvoje procesů a organizačních dovedností, jež podporují digitální transformaci.

Dalším rozvojovým projektem jsou Digital Innovation Hubs (DIH) s dotací ve výši 12 mil. EUR, které budou určeny na efektivnější podporu současných DIH se sítí, která je již vyvíjena v rámci programu Digitální Evropa (DEP). Zajímavým projektem s dopadem na všechny sektory ekonomiky je i tzv. dematerializace faktury, jejímž cílem je podpora urychlení přechodu na bezpapírovou společnost a snížení souvisejících nákladů.

Čtyři lidé na schůzce, dva si podávají ruce, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Během Web Summitu také zahájila svou činnost European Startup Nations Alliance (ESNA). Jedná se o novou alianci pro podporu členských států EU a Islandu, které během portugalského předsednictví v Radě EU v březnu 2021 podepsaly deklaraci EU Startup Nations Standard of Excellence, jíž se zavázaly zajistit svým startupům nejlepší podmínky pro růst v každé fázi jejich životního cyklu. ESNA sídlí v Lisabonu a jejím primárním úkolem je podpora signatářských zemí při zavádění 8 stěžejních standardů.

Mezi ně mimo jiné patří rychlé zakládání nových společností během jednoho dne, lákání a udržení talentů a hladký vstup na trh. Další podpora má spočívat ve využívání regulatorních sandboxů pro testování a experimentování ze strany startupů, odstraňování administrativních překážek, zlepšení přístupu k financování či rozvoj možností elektronické komunikace mezi úřady a startupy.

K deklarovaným cílům ESNA patří například i to, aby založení nové společnosti v jakékoli zemi trvalo méně než 24 hodin a stálo méně než 100 EUR. Další sázkou aliance je podpora mobility a rychlejší nábor pracovníků.

Pracovní víza by měla být schvalována za méně než měsíc a podobně jako v případě Číny či USA mají i v EU existovat programy na podporu návratu podnikatelů a kvalifikovaných pracovníků, kteří odešli mimo Unii. Portugalsko bude každoročně poskytovat do rozpočtu ESNA 1,5 mil., kromě dalších členských zemí bude 500 tis. EUR ročně přispívat také EU prostřednictvím programu na podporu výzkumu a technologického rozvoje Horizon Europe.

Z hlediska českých firem se současný dynamický rozvoj startupové scény v Portugalsku jeví velmi zajímavě. Z globálního hlediska bude i nadále minimálně do roku 2028 platit, že Lisabon bude každoročně hostit technologickou konferenci Web Summit, která je jedinečným místem, kde se čeští podnikatelé mají možnost setkat s technologickými lídry, vývojovými partnery ale i investory z celého světa. Mnohé české startupy této příležitosti již úspěšně využívají a účastní se specializovaných misí, které na Web Summit organizuje agentura CzechInvest prostřednictvím svého programu CzechDemo.

Neméně lákavé jsou ale i možnosti spolupráce přímo s portugalskými partnery, kteří v posledních letech vyvíjejí řadu originálních řešení s širokou škálou využití ve všech oblastech života. Trvalá a systémová podpora startupového ekosystému ze strany portugalské vlády je příslibem, že zajímavých příležitostí pro oboustranně výhodnou spolupráci bude postupem času přibývat.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lisabonu (Portugalsko). Autor: Ing. Petr Klíma, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Evropa | Portugalsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme