Exportmag.cz: Portugalsko spouští masivní investice na obnovu po pandemii

Čeští dodavatelé mohou v jihoevropské zemi uspět s nabídkou zboží pro energetiku, dopravu, zdravotnictví či letecký průmysl. Portugalsko je i dobrým rozcestníkem pro obchod s jeho bývalými koloniemi.

Portugalsko je v mnohém podobné České republice. Obě země pojí historická zkušenost s nedemokratickým politickým systémem v minulosti i obdobně silný vztah k transatlantické vazbě. Mají blízké pohledy na charakter Evropské unie (princip solidarity a soudržnosti, otevřenost), pro oba státy je velmi důležitý automobilový průmysl a neustále roste počet turistů na obou stranách, mimo jiné díky existenci přímých leteckých spojení mezi Prahou a Lisabonem a Prahou a Portem.

Turistický ruch dlouhodobě patří k nejperspektivnějším, byť v současnosti kvůli pandemii nejpostiženějším sektorům, sám představuje 15 procent HDP a s navázanými obory až 19 procent HDP.

Jaká letadla objednalo Portugalsko v České republice? Více si přečtěte v plné verzi článku, která je zdarma přístupná na EXPORTMAG.CZ

Pandemie srazila ekonomiku o víc než osm procent

Portugalsko vstupovalo do roku 2020 po letech stabilního ekonomického růstu a očekávalo dokonce i rozpočtový přebytek. Pandemie viru covid-19 však ekonomiku silně poznamenala. Hrubý domácí produkt loni propadl o 8,1 procenta a schodek státního rozpočtu dosáhl 5,7 procenta HDP. Evropská komise očekává, že se domácí poptávka navrátí na úroveň před pandemií nejdříve na konci roku 2022. Pro srovnání minimální plat v Portugalsku je v současnosti 665 eur, průměrný plat loni dosáhl 1 314 eur.

Země se v rámci obnovy ekonomiky hodlá soustředit na efektivní využití evropských prostředků. Prioritou budou investice do dopravní infrastruktury, digitalizace a energetiky s důrazem na další rozvoj využívání obnovitelných zdrojů.

Vzájemná obchodní výměna s Českou republikou až do covidové krize celkem stabilně rostla. Rok 2020 ve srovnání s rokem 2019 zaznamenal pokles o 11,1 procenta, když český vývoz ubral 13,4 a dovoz 7,8 procenta.

První polovina roku 2021 přinesla v meziročním srovnání velmi dynamický růst vzájemného obchodu. Ve srovnání s loňskem se český export zvýšil o čtvrtinu a dovoz dokonce o polovinu. Přesto si ČR udržuje kladné saldo vzájemného obchodu, které v období od ledna do června přesáhlo 68 milionů eur.

Nejbezpečnější země Evropy

Jednou z hlavních předností Portugalska je geografická poloha, která umožňuje výborné propojení s Afrikou a Amerikou. Ta zároveň jen posiluje silné vazby na bývalé kolonie a portugalsky mluvící země. České firmy se mohou pokusit využít zejména projekty portugalských firem v afrických lusofonních zemích.

Portugalsko se vyznačuje výraznou politickou stabilitou i kulturou a pozice aktuálního prezidenta Marcela Rebela de Sousy i premiéraAntónia Costy se jeví jako velmi pevná. Podle Global Peace Index je Portugalsko třetí nejbezpečnější zemí na světě a vůbec nejbezpečnější v rámci EU. Má také velmi kvalitní imigrační politiku.

Karel Zděnovec, odbor zahraničně ekonomických politik I, MPO

Která bývalá portugalská kolonie se proměnila v ráj gamblerů? Více si přečtěte v plné verzi článku, která je zdarma přístupná na EXPORTMAG.CZ

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme