Portugalský vesmírný sektor příležitostí pro české podniky

Dne 21. prosince 2018 portugalská vláda oznámila, že v prvním čtvrtletí 2019 vznikne Národní vesmírná agentura s názvem „Portugal Espaço“. Sídlem agentury bude azorský ostrov Santa Maria, její pobočka bude i v hlavním městě Lisabonu. Jejím hlavním cílem bude vytváření programů, podpora vzniku nových firem a odborných pracovních míst ve vesmírném sektoru. Vláda si od založení agentury slibuje, že se objem souvisejících obchodních operací do roku 2030 zdesetinásobí z nynějších 40 na 400 mil. EUR.Vznik Národní vesmírné agentury oznámil ministr vědy, technologií a vysokého školství Manuel Heitor za přítomnosti generálního ředitele Evropské vesmírné agentury Johanna-Dietricha Woernera. Portugalsko v této souvislosti počítá i s evropskými prostředky. Z nového evropského vesmírného programu mezi lety 2021 až 2027, který bude disponovat prostředky ve výši 16 mld. EUR, by země ráda pro vlastní aktivity alokovala 2 %, tj. cca 320 mil. EUR.

Dle vyjádření vládních představitelů nebude Portugal Espaço tradiční velkou vesmírnou agenturou disponující rozsáhlým zázemím a vlastními laboratořemi. Soustředí se naopak na rozvoj odborných činností s vysokou přidanou hodnotou, a to především s cílem jejich následné aplikace v rámci podpory souvisejících oborů a tržních příležitostí. Mělo by jít zejména o činnosti spojené s pozorováním zemského povrchu prostřednictvím družic s nízkou oběžnou dráhou 400 až 800 km nad zemí a související aplikaci získaných poznatků v oborech jako je například bezpečnost moří, přesné zemědělství, rybolov a územní plánování.

Další oblastí zájmu Portugal Espaço bude vývoj a výroba vlastních malých a mikro-družic. Mimoto se počítá také s využitím výhodné polohy ostrova Santa Maria pro vybudování „vesmírného přístavu“, tj. odpalovací základny pro menší zařízení. Tento plán už je v pokročilém stádiu rozpracování, přičemž se zahájením provozu základny se počítá již v roce 2021.

Nová dynamika v rozvoji portugalského vesmírného programu skýtá nemalé množství příležitostí pro české výzkumné instituce, agentury a podniky, které se dlouhodobě podílejí na spolupráci České republiky s mezinárodními partnery v oblasti dobývání Vesmíru. V případě zájmu českých subjektů je Velvyslanectví ČR v Portugalsku připraveno navázat kontakty s relevantními institucemi na portugalské straně a zprostředkovat jednání s cílem navázání vzájemně výhodné spolupráce do budoucna.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lisabonu (Portugalsko). Autor: Petr Klíma, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Evropa | Portugalsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme