Porušování emisních limitů: na lodě dohlédnou drony

Kalifornská univerzita v Los Angeles zkoumá možnost využití průmyslových dronů, které mají kontrolovat nákladní lodě v přístavech, zda splňují emisní limity. Přísnější limity pro emise oxidů síry a dusíku mají platit od roku 2020.Emisemi trpí zejména lidé, kteří žijí v okolí rušných přístavů. „Poskytujeme našim studentům šanci, aby vedli řešení závažných problémů ochrany životního prostředí na místní i celosvětové úrovni,“ vysvětlil ředitel studentského programu Noah Garisson z Institutu pro životní prostředí Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA).

Drony mají možnost se dostat do blízkosti výfukového systému lodí a pomocí senzorů změřit, zda plavidla používají palivo odpovídající platné legislativě. Kalifornie přijala přísnější pravidla už v roce 2014. Do vzdálenosti 200 námořních mil (370 kilometrů) od pobřeží musí lodě používat kvalitnější palivo s menším obsahem síry.

Univerzita spolupracuje s americkou firmou Adept Group. Ta odhadla, že čtvrtina lodí emisní pravidla, která platí také v Evropě v Baltském a Severním moři, nedodržuje. Studenti spočítali, že použití dronů by při kontrole emisí v oblasti okolo přístavu v Los Angeles zabránilo 55 předčasným úmrtím každý rok a ušetřilo by náklady na zdravotní péči ve výši 600 milionů dolarů (14 miliard korun).

„Pokud lodě spalují palivo s vyšším obsahem síry, zvyšují koncentraci drobných částic v ovzduší,“ zdůraznil Ryan Hallman, který v rámci UCLA vedl výzkum dopadů emisí z lodní dopravy na zdraví lidí.

Majitelé lodí často přísnější pravidla nedodržují i kvůli nízké pravděpodobnosti, že budou odhaleni. Pokuty navíc rejdaře příliš nebolí, ve Spojených státech dosáhly maximálně 10 tisíc dolarů na den (234 tisíc korun).

Šéf společnosti Adept Alex Spataru uvedl, že drony se používají pro kontrolu emisí lodí v přístavech v Norsku, Dánsku, Nizozemsku a Singapuru.

Mezinárodní námořní organizace IMO od začátku roku 2020 zavádí přísnější pravidla pro emise oxidů dusíku a síry v přístavních a pobřežních oblastech. Obsah síry se má v lodních palivech snížit ze současných 3,5 procenta na 0,5 procenta.

Lodní doprava přispívá k produkci globálních skleníkových plynů dvěma až třemi procenty. Na světě je registrováno 52 tisíc obchodních lodí. Ročně mohou způsobit předčasné úmrtí okolo 400 tisíc lidí.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: František Novák

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Služby

Doporučujeme