Posílení dovozu produktů s nulovým clem z Kyrgyzstánu

Kyrgyzstán se stane další zemí, která bude mít nárok na preference v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (GSP+).V praxi to znamená, že vybrané produkty budou moci být dováženy s nulovým clem, což představuje lepší podmínky než doteď, kdy clo bylo u některých produktů pouze snížené. Nulové clo lze v případě českého dovozu očekávat např. u potravinových přípravků, obuvi či oděvů (kódy kombinované nomenklatury např.: 21069092, 64022000, 64034000, 61062000, 61044400, 21069098, 61069090, 61044300, 62033210, 62101098, 61046900).

České firmy tak budou mít více možností pro diverzifikaci svého dovozu a budou moci importem z Kyrgyzstánu případně nahradit dovozy produktů z jiných zemí, na které je clo uvaleno.

Preference GSP+ budou mít dopad nejen na posílení obchodu mezi Kyrgyzstánem a EU, ale také na rozvoj v zemi samotné, která musí dodržovat mezinárodní konvence týkající se lidských či pracovních práv, jichž je signatářem. 

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme