Posílení petrochemického průmyslu v SAE

Výstavba páté jednotky bude znamenat navýšení výrobní kapacity až o čtvrtinu, což bude představovat celkovou výrobní kapacitu ve výši 2,24 mil. tun chemikálií za rok. Samotná pátá jednotka bude mít kapacitu 480 tis. tun za rok, zahajovací ceremoniál již proběhl, s výstavbou se započne co nejdříve a uvedení do provozu je plánováno na 3. čtvrtletí roku 2021. Celou akci vzali na svá bedra Italové. Konkrétně se bude jednat o společnost Maire Tecnimont Group (v roli EPC kontraktora), která vyhrála předmětný tendr a v minulosti se podílela na jednotce 2 a 3. Společnost Borouge si od výstavby páté výrobní jednotky slibuje upevnění své pozice jako jednoho z nejpřednějších světových výrobců inovativních petrochemikálií a plastů spolu se zajištěním udržitelného rozvoje a růstu společnosti. V plánu je ovšem posílit výrobu až na 5 mil. tun ročně, což by mělo být z důvodu uspokojení stále rostoucí světové poptávky po jejich výrobcích, zejména pro sektor balíc techniky a potravinářských boxů a fólií. V posílení výrobní kapacity je také spatřováno naplňování vlastní strategie SAE, tedy podpořit lokální výrobu, vlastní export a zaměstnanost občanů SAE. Samozřejmě to bude mít pozitivní vliv na posílení logistických služeb.


  • Země: AE – Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 17.02.2019

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

Souborové přílohy

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme