Poskytovatelé telekomunikačních a on-line služeb budou odvádět DPH v jednotlivých státech EU

Snadnější vykazování daně z přidané hodnoty. Na to se mohou těšit poskytovatelé on-line služeb či telekomunikací, ke kterým mají přístup zákazníci z různých zemí Evropské unie.S DPH souvisí daňová změna platná od ledna příštího roku. Týká se rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných služeb. Tyto služby budou nyní v rámci Evropské unie nově zdaňovány v místě příjemce služby.

„To znamená, že v případě poskytování těchto služeb zákazníkům, tedy konečným spotřebitelům v jiných členských státech EU, bude nově tuzemský poskytovatel těchto služeb povinen odvádět DPH v jednotlivých členských státech podle místa usazení konečných spotřebitelů. Konečným spotřebitelem se má zjednodušeně na mysli subjekt, který neposkytl dodavateli DIČ přidělené v jiném členském státě EU,“ vysvětluje Petr Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

mobil v rucePro snížení administrativní náročnosti související s registrací v jednotlivých členských státech EU a s tím souvisejícím podáváním daňového přiznání a platbou daně má poskytovatel služeb možnost se zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa (v EU se pro něj používá zkratka MOSS) v jednom z členských států EU. Zde bude prostřednictvím daňového portálu poté podávat daňové přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká.

Podnikatelé, kteří se rozhodnou využívat od 1. ledna 2015 režim jednoho správního místa, mohou žádat o registraci v tuzemsku od 1. října 2014. Pokud podají přihlášku k registraci do konce tohoto roku, budou moci v tomto režimu fungovat hned od začátku příštího roku. Protože se tento model má v příštích letech rozšířit také na další služby a zboží, mohou podnikatelé zapojením do tohoto systému získat cenné zkušenosti s tím, jak zřejmě bude jednou fungovat celý systém plateb DPH.

Jakých služeb se bude opatření především týkat:

 • služby poskytované prostřednictvím datové sítě nebo elektronické sítě,
 • pozor! Elektronicky poskytovanou službou není online prodej zboží na fyzických nosičích, jako například knihy na CD/DVD,
 • prezentace na elektronické síti (webové stránky),
 • stahování aplikací,
 • stahování hudby, filmů,
 • stahování počítačových her,
 • přístup k on-line počítačovým hrám,
 • elektronické knížky,
 • antivirové programy,
 • online aukce,
 • pevné a mobilní telefonní služby,
 • videofonní služby,
 • telefonní služby poskytované přes internet,
 • fax, telegraf, dálnopis,
 • přístup na internet,
 • vysílání rozhlasových nebo televizních pořadů přes rozhlasovou nebo televizní síť,
 • živé vysílání rozhlasových nebo televizních pořadů na internetu (IP streaming).

 

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Chcete vědět, co vás čeká v příštím roce? Připravili jsme pro vás speciál Změny pro podnikatele 2015

Jak bude systém jednoho daňového místa fungovat

Po zaregistrování do zvláštního režimu jednoho správního místa podá poskytovatel služeb za zdaňovací období vždy pouze jedno daňové přiznání. V tomto daňovém přiznání uvede celkovou hodnotu jím poskytnutých služeb za každý členský stát, ve kterém jsou usazeni jeho koneční spotřebitelé. Podmínkou je, že poskytovatel služby není usazen v dotčených členských státech spotřeby. Daňové přiznání se podává za období kalendářního čtvrtletí.

Částky v daňovém přiznání budou uváděny v eurech. Každé daňové přiznání bude mít své referenční číslo, které se automaticky vygeneruje při jeho podání prostřednictvím webového portálu. Toto referenční číslo bude sloužit mimo jiné i k identifikaci platby.

Platba DPH bude také vždy pouze jedna za čtvrtletí. Platbu bude poskytovatel zasílat na speciálně určený účet českého správce daně vedený v eurech. Do platebního příkazu, konkrétně do pole „zpráva pro příjemce“, poskytovatel zadá referenční číslo svého daňového přiznání.

Přeposlání příslušné části platby a relevantních částí daňového přiznání do dotčených států spotřeby již zajistí členský stát identifikace, v našem případě Finanční správa ČR.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme