Evropští poslanci požadují do roku 2030 snížit emise o 60 %

Členové Evropského parlamentu schválili na včerejším plenárním zasedání svou pozici týkající se evropského klimatického zákona, který stanovuje, že EU by měla být do roku 2050 klimaticky neutrální. Podle europoslanců by měl být pro členské státy tento cíl právně závazný a na jeho splnění by mělo být vyhrazeno dostatečné množství finančních prostředků.

Kromě toho Parlament navrhl, aby se do roku 2030 snížily emise o 60 %, přičemž původní návrh Komise počítal se 40 % a následně byl upraven na 55 %. Dále Parlament žádá stanovení cíle také do roku 2040 a odstranění všech přímých i nepřímých dotací pro fosilní paliva do konce roku 2025. Komise by podle europoslanců měla také do 31. března 2023 nastavit trajektorii pro dosáhnutí klimatické neutrality do 2050.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme