Poslanci schválili novelu zakázkového zákona. Má omezit korupci i plýtvání penězi ve státní správě

Úprava zákona o veřejných zakázkách sníží administrativní zátěž, zabrání firmám s nečistou minulostí uspět ve veřejných tendrech a umožní úřadům sdílet zdroje mezi sebou. Novelou se teď budou zabývat senátoři.

Sněmovna novelu schválila včetně pozměňovacího návrhu místopředsedy pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.

Ilustrační fotografie

„Stát bude při vypisování veřejných zakázek ve vybraných případech možné chápat jako jeden celek. Je to významný krok zejména v oblastech kybernetické bezpečnosti nebo v nastupujícím trendu cloudových řešení pro vnitřní chod státu i služeb občanům, který vše výrazně zjednoduší a zlevní. Stát pak také získá lepší vyjednávací pozici s dodavateli a nebude zbytečně platit za stejnou službu víckrát. Navíc se výrazně zjednoduší sdílení know-how například mezi jednotlivými ministerstvy. Stát bude díky tomu fungovat lépe a zároveň levněji,“ uvedl Bartoš.

Novela státu umožní, aby si některé vybrané služby mohl zajistit ze svých zdrojů. Úřady budou moci sdílet znalosti a expertizu například u cloudových služeb. Během pandemie se ukázalo, že stát nemá možnosti pružně a efektivně zadávat zakázky na informační systémy typu Chytrá karanténa nebo Očkovací portál. Ministerstvo zdravotnictví tak mohlo učinit jen díky výjimce v nouzovém stavu.

Pro IT zakázky dosud mohli využívat zdroje v rámci státu pouze ti, kdo měli příslušnou servisní organizaci přímo pod sebou, například služby Národní agentury pro komunikační a informační technologie pouze Ministerstvo vnitra. Podle pozměňovacího návrhu bude za jasně daných podmínek možné, aby o jejich expertízu mohl žádat i jiný resort. Výhody úprava zákona přinese i soukromým společnostem. Pozměňovací návrh otevře trh pro menší specializované projekty, které v rámci jednoho resortu nedávají ekonomický smysl.

Mince jedna koruna česká, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Na spolupráci při přípravě metodiky a uvedení zákona do praxe se MMR dohodlo také se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Rozptýlit pochybnosti a získat podporu pro pozměňovací návrh bylo docela náročné, ale věřím, že se to povedlo. Před několika týdny jsme kvůli tomu uspořádali kulatý stůl, kde jsme téma diskutovali s celou řadou odborníků a zástupců oborových asociací,“ dodal Bartoš.

Novela také míří na omezení korupce ve státní správě. U podlimitních zakázek bude zadavatel mít povinnost zohlednit trestní minulost dodavatele. 

Novela uvádí zákon o zadávání veřejných zakázek do souladu s unijním právem, se zadávacími směrnicemi EU. Odůvodněné stanovisko Evropské komise k tomu Česká republika obdržela už v listopadu 2019 – pokud by novelu nepřijala, čelila by řízení o nesplnění povinnosti. Upřesňuje promítnutí zadávacích směrnic do českého práva, vyjasňuje pravidla a celkově zvyšuje srozumitelnost normy. Zároveň snižuje administrativní zátěž například prostřednictvím digitalizace. Zadavatel bude mít právo poskytnout ÚOHS dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím elektronického nástroje namísto zasílání dokumentů.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Bezpečnost

Doporučujeme