Pošta v rukou podnikatelů? Hit (nejen) českého venkova

Dva podnikatelé z deseti na venkově uvažují o tom, že by si ke svému podnikání přibrali také provozování pošty Partner. Po vzoru Rakouska nebo Německa jsou poštovní přepážky propojovány s malým koloniálem nebo jiným drobným prodejem. Většina lidí tuto službu vítá.Každý týden vzniknou v Česku tři nové pobočky pošty Partner provozované smluvními partnery České pošty. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představila u příležitosti akce Rok venkova 2017 nezávislý průzkum agentury IPSOS na téma: jak poštu Partner vnímají místní obyvatelé, a jak podnikatelé. Výzkum z letošního srpna zmapoval postoje občanů a také podnikatelů z obcí s 250 až 5000 obyvateli. Celkový počet respondentů byl 560.

Na konci léta 2017 fungovalo v České republice 384 provozoven pošty Partner. Do roku 2025 by jich mělo být zhruba dva a půl tisíce. Pokud vyjde současný odhad, bude Partner tvořit více než tři čtvrtiny z celkového počtu poštovních provozoven.  Stejný podíl odpovídá sousednímu Rakousku, a v Německu je ještě vyšší. Téměř jistě půjde o jednu z nejdynamičtěji rostoucích živností na venkově.

Z doposud otevřených pošt Partner jich 54 % provozují přímo obce a 46 % podnikatelé, obvykle OSVČ.

Polovina lidí poštu Partner vítá

Přesně polovina lidí by provoz pošty Partner uvítala, čtvrtina obyvatel se vyjádřila neutrálně. Pouze šest procent oslovených by před variantou využívání pošty Partner ve vlastní obci upřednostňovalo dojíždění na tradiční pobočku České pošty. O tom, že je pro obyvatele venkova poštovní provozovna důležitá, svědčí fakt, že 30 procent dotázaných chodí dle průzkumu na poštu jednou za tři měsíce, necelá čtvrtina jednou za čtrnáct dní a pětina lidí dokonce každý týden.

Z průzkumu dále vyplynulo, že 45 % obyvatel venkova považuje za nejvhodnější typ provozovny pošty Partner místní obecní úřad, a 38 % si přeje, aby byla spojena s místním koloniálem.  Pouhá dva procenta respondentů by přivítala poštovní provozovnu ve spojení s hotelem nebo penzionem.

O zajišťování poštovních služeb začíná být zájem i mezi podnikateli. Každý desátý oslovený živnostník v obcích o tento typ provozovny projevil zájem, dalších 8 % o něm uvažuje, ale nejsou rozhodnuti. Zmíněná služba nejvíce láká provozovatelé koloniálů, následují obecní úřady. Necelá pětina podnikatelů  připouští, že spojení jejich současného podnikání s provozováním pošty by jim zvýšilo tržby.

Šestnáct tisíc na přilepšenou

Podle informací České pošty je současná minimální odměna pro Partnery stanovena na 10 tisíc korun, průměrně si každý provozovatel přivydělá 16 tisíc korun měsíčně.

Třetina respondentů požaduje minimální garantovaný příjem z provozování pošta Partner alespoň 10 tisíc korun, 11 procent by si představovalo rozpětí minimální odměny od 11 do 20 tisíc korun. Třináct procent oslovených podnikatelů považuje za přijatelné minimum 20 tisíc korun. V tomto případě se ale jedná zejména o firmy, které mají pět či více zaměstnanců.

„Jsem rád, že jsme překonali počáteční nedůvěru k projektu Pošta Partner. Zaznamenáváme zvyšující se zájem o tuto službu ze strany provozovatelů i obyvatel. Zákazníci nejvíce oceňují rozšířenou otevírací dobu a nově vybavené provozovny. Často zmiňovanou výhodou je také propojení poštovních služeb s jinými, ať už komerčními nebo těmi, které poskytují obce.  Česká pošta vychází vstříc i provozovatelům pošt Partner, zajišťuje veškeré vybavení i odbornou pomoc,“ shrnuje ředitel České pošty pro obchod a marketing Jan Foubík.

„Zájem o poštovní podnikání roste rychleji, než jsme přepokládali. Naším cílem je podchytit tento trend a provázat při té příležitosti podnikatelské poštovní provozovny s malým obchodem. Pro koloniál je to jedna z šancí, jak se ve spojení s poštovní službou uživit a pro obyvatele malých obcí je to příležitost, jak zachovat základní obslužnost. Takovýto koncept spojení sociální služby a malého podnikání má smysl podporovat, navíc podobný model funguje úspěšně v řadě jiných zemí,“ komentuje nový trend předseda AMSP ČR Karel Havlíček.

• Témata: Konkurenceschopnost

Doporučujeme