Potenciál českých tramvají v Uzbekistánu

Uzbekistán prezentoval nový návrh Koncepce rozvoje městské dopravy a silniční infrastruktury na období 2022-2025. V Taškentu (a dalších uzbeckých městech) probíhá masivní výstavba nových obytných čtvrtí, kde je nutné zajistit veřejnou dopravu.

To vyžaduje radikální revizi stávajících tras, výstavbu nových zastávek, cyklotras a další řešení tak, aby byla uspokojena poptávka po dopravních službách a došlo ke zlepšení jejich kvality. Uzbekistán přiznává, že v mnohých oblastech zaspal.

Ilustrační fotografie

Vedení země má nyní zájem o ekologickou dopravu vhodnou pro místní podmínky a klima. Prezident Uzbekistánu Š. Mirzijojev prohlásil, že chce, aby se do hlavního města Uzbekistánu vrátily tramvaje, což skýtá velkou příležitost pro české firmy.

Mezi hlavní problémy městské dopravy Taškentu patří:

  • zastaralá síť pozemní veřejné dopravy, která není schopna plně uspokojit potřeby obyvatel a neefektivně využívá vozový park,
  • ve městě není dostatek druhů veřejné dopravy a dopravních uzlů,
  • velmi nízká úroveň digitalizace, bezpečnosti apod.,
  • v důsledku zastaralého systému řízení dopravy jsou na ulicích a křižovatkách časté dopravní zácpy, dopravní proudy nejsou správně rozloženy.

Pro řešení těchto problémů Koncepce rozvoje městské dopravy a silniční infrastruktury navrhuje realizaci několika rozsáhlých projektů. V letech 2022-2025 je plánováno uspořádání 11 hlavních tras, 15 okružních tras, 92 spojovacích tras a 42 zásobovacích tras pro novou síť pozemní veřejné dopravy ve městě.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Náklady na projekt jsou odhadovány na 376 tisíc USD. Kromě toho se na základě jednotných standardů plánuje výstavba 1160 nových autobusových zastávek v hodnotě více než 2 miliony USD.

Perspektivní jsou takové projekty, jako je zavádění pokročilých informačních technologií pro digitalizaci dopravního systému, rozvoj pěší a cyklistické infrastruktury s využitím „chytrých technologií“ apod.

Přinese modernizace vozového parku šanci pro české tramvaje?

Koncept věnuje velkou pozornost „ekologizaci“ vozového parku prostřednictvím nákupu nových autobusů a elektrobusů. Během čtyř let se plánuje nákup 1 043 nových autobusů a elektrobusů v hodnotě přes 276 milionů USD. Vyřazené autobusy z Taškentu by měly být bezplatně převedeny do regionů Uzbekistánu.

K 1. srpnu měl taškentský dopravní podnik „Toshshahartranskhizmat“ celkem 1179 autobusů. Jako průměrná životnost těchto autobusů je uváděno cca 7,3 roku, ale téměř 30 % z nich je v provozu déle než 10 let. Taškentské metro má 264 vozů, přičemž 60 % vozového parku je v provozu déle než 30 let.

V poslední době se mezi odborníky stále častěji diskutuje také možný návrat tramvajové dopravy do hlavního města Taškentu. K tomu se velmi pozitivně vyjádřil i prezident Uzbekistánu Š. Mirzijojev, který po prohlídce českých tramvají v Samarkandu prohlásil, že chce, aby se opět vrátily i do Taškentu.

Mezi hlavní výhody tohoto druhu dopravy patří dlouhá životnost, komfort pro cestující, dostatek elektrické energie, šetrnost k životnímu prostředí a další. Historie tramvají v Taškentu skončila poměrně překvapivě po 115 letech provozu v květnu 2016. Do té doby jezdily v Taškentu moderní „zlaté“ tramvaje Vario LF, dovezené z ČR v roce 2012.

Tramvajové trati byly bez jakékoliv koncepce a náhradního řešení zrušeny a české tramvaje byly po 4 letech provozu v hlavním městě odvezeny do Samarkandu. Tam na jediné lince jezdí dodnes, a proto stále probíhají diskuze o možném rozšíření tramvajových linek i v Samarkandu.

Ilustrační fotografie

Jaký zvolit postup pro uplatnění?

Investiční projekty, tendery a další příležitosti jsou oficiálně zveřejňovány přes uzbecký portál nebo na stránkách jednotlivých úřadů a organizací. V ideálním případě vše probíhá tak, že potenciální investor nebo zahraniční společnost podá žádost o účast dle publikovaných podmínek. Účastníky vybírá speciálně jmenovaná komise a následně jsou s příslušným ministerstvem či úřadem koordinovány jednotlivé detaily projektu.

Existují zákony upravující tyto procesy, ale nejdůležitějším aspektem je koordinace všech podmínek se správou města / regionu (khokimijaty). Vzhledem ke složitosti procesu doporučujeme být v úzkém kontaktu s místním partnerským subjektem, případně mít svého zástupce na místě. Na dálku je téměř nereálné cokoliv vyřešit a je potřeba brát ohled na místní tradice a obrnit se trpělivostí při navazování kontaktů v Uzbekistánu.

Vzhledem k tomu, že Česká republika má v Uzbekistánu dobré jméno a české firmy v oboru dopravy a dopravní infrastruktury bohaté zkušenosti, mají české podniky reálnou šanci uspět. Při veškerých podnikatelských aktivitách je možné využití asistence Zastupitelského úřadu ČR v Taškentu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Taškentu (Uzbekistán). Autorka: Nikola Hrušková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Uzbekistán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme