Potenciál energetiky na Filipínách a příležitosti pro české exportéry

Současná vláda dlouhodobě tlačí na energetickou nezávislost Filipín rozšiřováním energetické sítě a vytvářením incentivní legislativy směrem k investicím v tomto důležitém sektoru.

Hlavním cílem prováděním dlouhodobých reforem je snaha o snížení nákladů a samotných cen elektřiny, které patří mezi nevyšší v regionu jihovýchodní Asie.

Ministerstvo energetiky Filipín formulovalo svůj průmyslový plán s podrobným popisem optimálního energetického mixu pro zemi, který je tvořen ze 70 % základního zatížení uhlím, vodních zdrojů energie, zemního plynu, jaderné energie a biomasy. V oblasti 20 % střední kapacity je to zemní plyn a z 10 % špičkové kapacity z variabilních obnovitelných zdrojů.

Zákon s názvem „Electric Power Industry Reform Act  (EPIRA)“ z roku 2001, implementace modelu „ Build-Operate-and-Transfer“, zákon obnovitelných zdrojích energie z roku 2008 a zákon o energetické ochraně a účinnosti tvoří hlavní páteř filipínského energetického sektoru.

V posledních letech byly předloženy Ministerstvu energetiky četné návrhy v podobě projektů pro využití zkapalněného plynu (LNG) zaměřené na výstavbu dovozních terminálů a přidružených zařízení v hodnotě přes 64 miliard filipínských pes, které již byly schváleny národní vládou a jejich dokončení se očekává již v roce 2024. Další výstavba LNG terminálů se očekává před vyčerpáním jediného plynového pole v zemi „ Malamapaya“ v roce 2027. Jedná se pouze o zmínku z 1025 projektů, které Ministerstvo energetiky vyhlásilo v září 2020.

Zajímavostí je především fakt, že ze zmíněných projektů má geotermální energie nejvyšší odhadovanou výrobní hodnotu navzdory menšímu počtu projektů, což podtrhává potenciál nevyužitých geotermálních zdrojů v zemi. I z tohoto důvodu Ministerstvo energetiky oznámilo, že národní vláda schválila 100% zahraniční vlastnický podíl na realizaci geotermálních projektů, které mají minimální počáteční investici 50 milionů USD.

Ministerstvo zároveň vydalo moratorium na výstavbu nových uhelných elektráren v zemi. Cílem legislativních úprav je další podpora obnovitelných zdrojů a zajištění flexibilnějších dodávek energie v zemi, které budou lépe čelit změnám v poptávce a technologickým inovacím.

České firmy disponují technologiemi i globálními zkušenostmi v oblasti obnovitelných zdrojů, které můžou Filipínám nabídnout rychlé řešení směrem k zajištění energetické nezávislosti postavené především na využití obnovitelných zdrojů. Spolupráce s místními partnery a korporacemi či zaslaní takzvaných „unsolicited proposals“ je dlouhodobý proces, který může představovat kvalitní ukotvení na perspektivním filipínském trhu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Manile (Filipíny). Autor: Benjamin Žiga, obchodně-ekonomický úsek.

• Teritorium: Asie | Filipíny | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme