Potenciál geotermální energie na Slovensku pro české firmy

Slovensko má významný potenciál pro využívání geotermální energie, ale prozatím ho dostatečně nevyužívá. Existuje zde pouze několik zařízení na výrobu tepla a chladu z geotermální energie. Geotermální elektrárna tady není ani jedna. Ministerstvio hospodářství SR plánuje v následujících letech podpořit vyhledávání a průzkum zdrojů geotermální energie z fondů EU. Využití geotermální energie by mohlo částečně nahradit spalování fosilních paliv.

Velký potenciál geotermální energie jako stabilního a udržitelného zdroje už využívají některé evropské země (Island, Německo, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie) a intenzívně investují do geotermálních elektráren s binárním cyklem. Jedná se o lokální obnovitelný zdroj energie, který je prakticky nevyčerpatelný. Momentálně je v Evropě 130 geotermálních elektráren s instalovaným výkonem 3.300 MW a ve výstavbě 36 elektráren. Odborníci hovoří o období do roku 2030 jako o geotermální dekádě. Po počáteční investici do průzkumu území a hlubinného vrtu má provoz elektrárny minimální náklady. Při využíti energie ze země zároveň nevznikají emise.  

Na Slovensku zatím geotermální elektrárna není ani jedna. Geotermální energie se zde využívá především v lázních a v rekreačních rezortech v termálních koupelích. Slovensko dosud nevyužívá potenciál geotermální energie pro výrobu elektřiny a pouze okrajově ho využívá pro lokální dodávky tepla (Velký Meder, Galanta a Šala). Využití geotermální energie k výrobě elektřiny či dodávkám tepla by na Slovensku částečně nahradilo fosilní paliva jako uhlí a zemní plyn. Největším zdrojem oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší jsou právě fosilní paliva.   

Výhodou Slovenska je, že přírodní podmínky pro využití podzemních zdrojů geotermální energie jsou příznivé. Hlubinné vrty k dosažení horké vody potřebné teploty nemusí být totiž ve vhodných lokalitách tak hluboké jako jinde ve světě. Geotermický gradient, tedy nárůst teploty na jeden kilometr směrem do hloubky, dosahuje v některých lokalitách i 45 stupňů Celsia.   

Celkově je na Slovensku vytipováno více než 30 lokalit s akumulací geotermální vody a vhodnými podmínkami pro její čerpání. Vzhledem k příznivým hydrogeotermálním podmínkám má Slovensko dosud nevyužitý potenciál, a to především pro výrobu tepla. Prakticky v každém větším městě na Slovensku se nachází soustava centrálního zásobování teplem, což je optimální východisko pro využití geotermální energie. Ze země získaná energie se dá napojit na již vybudované systémy vytápění. Nejvýznamnější potenciál geotermální energie je v Košickém kraji v lokalitě Ďurkov.

České firmy by měly využít nabízené příležitosti v oblasti geotermální energie na Slovensku a začít se angažovat především při využívání této energie pro vytápění či výrobu elektřiny.      

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autor: Jaroslav Remeš, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme