Potenciál obchodní spolupráce s Guatemalou v oblasti obranného sektoru

Dne 13. srpna 2021 zorganizovalo Velvyslanectví ČR v Mexiku videokonferenci, jejímž cílem bylo představit nově vzniklou Agenturu pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS).

Agentura, která má podporovat prodej vojenského materiálu na vládní úrovni, byla prezentována Ministerstvu obrany a Armádě Guatemaly.

Na úvod videokonference promluvil velvyslanec Zdeněk Kubánek, který zdůraznil blízké vazby mezi ČR a Guatemalou. Kubánek byl jedním z prvních velvyslanců, který mohl v lednu 2020 předat pověřovací listiny novému prezidentovi Giammatteimu, jehož prioritou oznámenou při nástupu do funkce je i zlepšení bezpečnostní situace v zemi a regionu.

S tímto vědomím Velvyslanectví ČR v Mexiku zorganizovalo v únoru 2020 projekt ekonomické diplomacie v Guatemale, kde se prezentovaly české firmy z obranného a bezpečnostního sektoru, a kde se rovněž se zástupci českých firem mohli setkat účastníci z guatemalského Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Armády.

Velvyslanec také připomněl dlouholetou tradici ČR v oblasti bezpečnostního a zbrojního průmyslu, který se vyznačuje vysokou kvalitou a spolehlivostí.

Na velvyslance Kubánka navázal svou prezentací zástupce AMOS Martin Lukáč, který představil činnost Agentury a procesy, jež budou provázet uzavírání mezivládní spolupráce mezi ČR a dalšími zeměmi. Lukáč zdůraznil, že při nastavování mezinárodní spolupráce AMOS úzce spolupracuje s českými firmami a je nápomocno při realizaci obchodních příležitostí. AMOS též prověřuje kvalitu produktů i procesy firem, a do určité míry tak dává záruku vládě třetí země při účasti české firmy ve vládním tendru.

Zástupci guatemalského Ministerstva obrany ocenili kvalitu českých produktů a vyjádřili zájem na další spolupráci mezi oběma zeměmi. Velvyslanec Kubánek závěrem poděkoval za hojnou účast z guatemalské strany a vyjádřil naději, že na Dnech NATO, kterých se má zúčastnit velitel guatemalského letectva, bude možné na tuto videokonferenci i na PROPED z roku 2020 navázat.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko).

• Teritorium: Amerika | Guatemala | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme