Potenciál spolupráce České republiky a Španělska v oblasti vesmírného průmyslu

V rámci spolupráce v oblasti vesmírného průmyslu mezi ČR a Baskickem se dne 24. března 2021 uskutečnil webinář, jehož cílem bylo komplexní představení ekosystému leteckého průmyslu České republiky a Baskicka a navázání spojení mezi samotnými účastníky.

V rámci webináře vystoupil náměstek ministra průmyslu baskické vlády Javier Zarraonaindia Zuloaga, zástupce ředitele Asociace leteckého a kosmického klastru Baskicka HEGAN Martín Fernandez Loizaga, náměstkyně pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO ČR Martina Tauberova, prezident České vesmírné aliance Petr Bareš a další.

Tento online formát představil jak české, tak baskické kapacity, výzkumné a vývojové aktivity, oblasti potenciálu pro spolupráci, úspěšné příklady účasti v evropských projektech a v neposlední řadě budoucí směřování průmyslu v daných teritoriích.

Tato oborová akce vznikla na základě spolupráce státní agentury CzechInvest s českou pobočkou Basque Trade and Investment, která byla v roce 2019 stvrzena podpisem memoranda o spolupráci a úspěšnou incomingovou misí zástupců Baskicka do České republiky v listopadu 2019. V září 2020 byl navíc uspořádán první ze série oborových webinářů zaměřený na oblast kybernetické bezpečnosti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Madridu (Španělsko).

• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme