Potenciál spolupráce ČR a Maďarska v oblasti jaderného průmyslu

Velvyslanectví ČR v Budapešti uspořádalo v prostorách velvyslanecké rezidence setkání zástupců českého a maďarského jaderného průmyslu.

Akce, která byla podpořena projektem ekonomické diplomacie s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, se kromě firemních aktérů zúčastnila i zástupkyně úřadu maďarského ministra bez portfeje pro rozšíření jaderné elektrárny Paks.

Ilustrační foto

Na jaderné elektrárně v Paksi, která je největším producentem elektrické energie v Maďarsku, by měly být postaveny dva nové jaderné bloky, přičemž v rámci plánované investice ve výši 12,5 mld. EUR existuje celá řada příležitostí pro české firmy, neboť pro výstavbu elektrárny bude poptávána celá řada jaderných komponent a inženýrských služeb.

České firmy mají v oblasti jaderné energetiky historicky velké know-how, a to nejen z výstavby jaderných zdrojů v České republice, resp. v bývalém Československu, ale zástupci českého jaderného sektoru vyrobili i všechny čtyři reaktory, jež jsou nyní v provozu na jediné maďarské jaderné elektrárně v Paksi.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

České firmy se podílely i na nedávné kompletní výměně systému kontroly a řízení na všech jaderných blocích maďarské jaderné elektrárny. V červnu tohoto roku rovněž podepsaly tři české firmy z jaderného sektoru rámcové dohody s maďarskou firmou MVM ERBE týkající se spolupráce na inženýrském posouzení projektu výstavby dvou nových bloků na jaderné elektrárně Paks v přípravné fázi projektu.

Projekt výstavby dvou nových bloků VVER-1200 ruské výroby na jaderné elektrárně v Paksi je nyní ve fázi, kdy se čeká na vydání tzv. hlavní implementační licence ze strany Maďarského úřadu pro jadernou energetiku. Maďarský úřad v mezidobí povolil zahájení výkopových prací do úrovně podzemní vody.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Budapešti (Maďarsko). Autor: Petr Michálek.

• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme