Potraviny v Kazachstánu zdražují a další novinky ze sektoru zemědělství

Potravinářské výrobky na konci srpna letošního roku vzrostly meziměsíčně celkově o 0,1 % a meziročně o 11,4 %.

Podle výsledků ze srpna 2021 vzrostla cena čerstvé zeleniny meziročně o 30,2 %. Cena řepy se zvýšila 2,2krát (až na 295 KZT/kg), mrkve o 68,2 % (až 205 KZT/kg), brambor o 29,7 % (až 152 KZT/kg), zelí o 27,1 % (až 111 KZT/kg), cibule o 23,9 % (až 113 KZT/kg). Růst vykazují i ceny rajčat (+4,1 %, až 378 KZT/kg) a okurek (+0,9 %, až 311 KZT/kg). Cena čerstvého ovoce vzrostla meziročně o 1,3 %, u banánů vzrostla o 7 % (až na 579 KZT/kg), citronů o 6,3 % (až na 1000 KZT/kg).

Mléčné výrobky vzrostly meziročně o 7,6 %, maso a masné výrobky o 9,5 %. Ceny chleba se meziročně zvýšily o 5,9 % a ceny žitného pšeničného chleba vykazují největší nárůst od července (o 2,0 %). Mouka během roku vzrostla o 11,1 % (na 253 KZT/kg nejvyšší jakosti a 183 KZT/kg první jakosti), těstoviny o 11,1 %, obiloviny o 16,6 %.

Změna legislativy týkající se příhraničních pozemků

Podle nové právní úpravy již pozemky nacházející se v pohraničním pásmu nejsou určeny k soukromému vlastnictví nebo dočasnému užívání.

Používají se pouze k pastvě hospodářských zvířat a k sečení bez práva na stavbu budov. Podle současné legislativy může být pozemek ve výjimečných případech zabaven pro potřeby státu (např. pro potřeby obrany a národní bezpečnosti) – po vyčíslení škody místními výkonnými orgány bude poskytnuta náhrada za ztráty vlastníkům a uživatelům půdy.

Pokles úrodnosti půd

Podle výsledků katastru půdy Státní korporace Vláda pro občany dospěla k závěru, že úrodnost půdy v zemi trvale klesá a na pastvinách dochází každý rok k degradaci. Důsledkem toho může být snížení úrody obilovin o přibližně 15 % do roku 2040.

Dle ministra zemědělství vznikla současná situace se zhoršováním úrodnosti půdy zaprvé proto, že stát stále nemá skutečný nástroj pro monitorování procesů využívání půdy založených na moderních digitálních technologiích, jak nájemci splňují požadavky právních předpisů o půdě, a za druhé proto, že nájemní smlouvy jasně neuvádí povinnosti nájemce stanovené v pozemkovém zákoně. To neumožňuje rychle shromáždit důkazy o ukončení nájemních smluv s bezohlednými uživateli orné půdy i pastvin.

Ministerstvo vyvíjí metodiku pro určování druhového složení rostlin na polích pomocí vesmírného monitoringu a dálkového průzkumu, která umožní sledovat střídání plodin a včasnou detekci degradace pastvin. Na druhé straně se plánuje modernizace činnosti republikové agrochemické služby, aby se pravidelně dostávaly informace o stavu půd jednotlivých parcel.

Vicepremiér pro zemědělství odvolán

Nařízením vlády Republiky Kazachstán ze dne 16. září 2021 byl Ruslan Manatajev odvolán z funkce vicepremiéra pro zemědělství Republiky Kazachstán.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme