Potřebujeme vyšší podíl zahraničních investorů, říkají banky ve Vietnamu

Nespočet zahraničních bank ve Vietnamu nyní navyšuje základní kapitál a významně rozšiřuje síť poboček ve snaze zvýšit svůj podíl na tomto lukrativním trhu.

Loňský srpen premiér Nguyễn Xuân Phúc vydal Rozhodnutí o strategii rozvoje bankovního sektoru No.986/QĐ-TTg, které omezuje podíl státu na vlastnictví tří státních bank na 65 % do roku 2021. Tento podíl by se měl do roku 2025 dále snižovat až na 51 %. Podíl jednoho zahraničního investora na vlastnictví některé ze státních bank nesmí překročit 20 % základního kapitálu, více zahraničních investorů se na vlastnictví jedné banky může podílet maximálně do 30 % základního kapitálu. Analytici však tvrdí, že je na čase, aby vláda zvýšila podíl zahraničního vlastnictví nejdříve na 35 % a posléze na 40 % a 49 %, aby umožnila bankám naplnit požadavky vyplývající z rapidní integrace a konkurovat mezinárodním rivalům.

Důvodů pro zvýšení stropu pro zahraniční investory není málo
Zatímco nespočet zahraničních bank ve Vietnamu nyní navyšuje základní kapitál a významně rozšiřuje síť poboček ve snaze zvýšit svůj podíl na lukrativním trhu, banky ve formě akciové společnosti (joint-stock banks), z nichž zejména ty vlastněné státem, mají problémy s navýšením kapitálu kvůli omezeným zdrojům. Zvyšování zahraničního podílu je tudíž jedním z nejlepších řešení k posílení finančních možností bank. Celosvětově zároveň dělají soukromé banky obrovské pokroky v aplikaci nových technologií, a proto větší zapojení zahraničních investorů v místních bankách by přineslo rychlé vylepšení technologických možností vietnamských bank. Co víc, díky zářivé budoucnosti vietnamská ekonomika přitahuje enormní počet zahraničních investorů, místní banky by tedy neměly problém zahraniční strategické investory najít.

Nicméně odborníci také tvrdí, že by vláda měla změnit některé regulace, spolu s restrikcemi ohledně zahraničního vlastnictví bank, aby současní vlastníci mohli prodat zahraničním investorům kapitálový podíl. Současné zastropování na 30 % zahraničního vlastnictví nedovoluje zahraničním investorům podílet se na řízení. Ekonom na seniorní pozici, který nechtěl být jmenován, uvedl, že za účelem navýšení základního kapitálu Ministerstvo financí povolilo státním akciovým bankám ponechat si zisk místo jeho vyplacení formou dividend. Také však zmínil, že to lze považovat pouze za dočasné řešení, zatímco bankovní sektor potřebuje řešení dlouhodobé, a to je podle něj možné pouze snižováním státního vlastnického podílu a navyšováním toho zahraničního.

Většina státem vlastněných akciových bank očekává, že vláda zvýší strop pro zahraniční podíl, aby nalákala zahraniční investory. V tuto chvíli má Vietnam čtyři státem vlastněné komerční banky, z nichž téměř všechny zoufale potřebují navýšit kapitál, aby byly schopny plnit kritéria centrální banky Basel II. Lê Đức Thọ, předseda Vietinbank, řekl, že banka již dosáhla svého 30% limitu pro zahraniční podíl, a doufá, že vláda brzy limit navýší, aby mohla získat další kapitál. Zároveň navrhl, aby stát začal postupně snižovat svůj podíl až k 51 % místo současného návrhu 65 % do roku 2020. Mluvčí BIDV (Investiční a rozvojové banky ve Vietnamu) uvedl, že aktuální směrnice týkající se prodeje akcií bank zahraničním investorům jsou příliš tvrdé a pro banky je tak prodej akcií obtížný. Regulace ovlivňují například také cenu, za jakou mohou banky prodávat své akcie zahraničním investorům a která nesmí být nižší než tržní, přičemž investoři si tyto akcie musí ponechat alespoň jeden rok. Částečně kvůli takovýmto regulacím byla Vietcombank minulý rok schopná prodat pouze 3 % akcií singapurskému suverénnímu fondu GIC místo plánovaných 7,73 %. Banka má tak stále k dispozici 7 % akcií na prodej zahraničním investorům.

Rozmach poptávky v segmentu spotřebitelských financí
Mnozí analytici věří, že růst spotřebitelských úvěrů bude v roce 2019 nabírat na obrátkách a dosáhne hodnoty 1 biliardy VNĐ (42,92 mld. USD), jelikož poptávka zůstává vysoká. Tu spojují s růstem spotřeby domácností a obrovskou populací mladých lidí. Přestože příjmy budou ještě muset významně vzrůst, spotřebitelská poptávka po zboží již neúprosně roste.

Đàm Thế Thái, zástupce ředitele HDBank’s HD Saison, souhlasí a dodává, že poptávka po vozidlech, mobilních telefonech, elektrických a elektronických přístrojích a nábytku bude nadále silně růst. Příliv obrovských zahraničních investorů na maloobchodní trh poukazuje na rostoucí spotřebitelskou poptávku a atraktivitu spotřebitelského trhu. Na druhé straně minulý říjen byl příjem ve Vietnamu přepočtený na osobu podle Ministerstva plánování a investic pouze 2 540 USD – na hony vzdálená částka od plánu 3 500 USD pro další rok. Pomalý vzestup v příjmu na osobu měl za následek zásadní rozdíl mezi poptávkou a kupní silou.

Vietnam má velkou populaci více než 90 miliónů obyvatel, z nichž kolem 70 % je v produktivním věku, a průměrný ekonomický růst více než 6 %, což také přispělo k rostoucí poptávce po spotřebitelských financích. Kromě toho odborníci zdůrazňují, že ačkoliv vietnamský trh spotřebitelských financí v posledních letech rychle rostl, zůstává poměrně malý ve srovnání se situací v sousedních zemích a teoreticky proto má hodně prostoru dále růst. Data Národní finanční dozorčí komise ukazují, že sektor spotřebitelských financí závratně rostl v roce 2016 rychlostí 50,2 % a v roce 2017 dokonce 65 %, zatímco tržní podíl spotřebitelských půjček se z 12,3% v 2016 zvýšil v roce 2017 na 18 % a minulý rok pokračoval ve svém růstu. Většina spotřebitelských úvěrů je však spojena s městskými oblastmi, vesnické a odlehlé oblasti jsou neprobádaným trhem, který na svého „objevitele“ teprve čeká. Mimo to většina spotřebitelských půjček je spojena s bydlením, nikoliv s nákupem zboží a služeb. V tomto ohledu je Vietnam stále v závěsu za svými sousedy v regionu a oplývá tak příležitostmi překotného růstu.

Navzdory enormnímu potenciálu čelí finanční společnosti a banky mnohým překážkám v rozvoji zmíněného segmentu a potřebují mít jasnou strategii, pokud chtějí uspět. Jednou z největších výzev je risk management. Většina finančních společností shledává efektivní risk management za obtížný vzhledem k faktu, že o svých zákaznících nemají transparentní informace. Navíc většina maloobchodníků zcela nerozumí významu spotřebitelských půjček ve zvyšování svých prodejů. Taktéž spotřebitelé nejsou příliš znalí systému prodeje na splátky nebo oblasti spotřebitelských financí nebo na ně mají špatný či zkreslený pohled. Další výzvou může být fakt, že právní rámec pokrývající tento segment není dostatečně rozvinutý, aby ochránil jak finanční společnosti, tak spotřebitele. Seniorní bankovní expert Cấn Văn Lực řekl, že je nezbytné zvýšit povědomí veřejných institucí o spotřebitelských financích a spotřebitelských půjčkách. Aby to však bylo možné, vláda musí navrhnout národní strategii pro všeobecný rozvoj financí, finanční vzdělávání a posílení právního rámce týkajícího se spotřebitelských půjček.

Zdroj: vietnamnews.vn
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční  kanceláře CzechTrade v Ho Či Minově Městě.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme