Poučení z pandemie pro kulturu. Výzkumníci ze čtyř vysokých škol radí, jak změnit systém i jak zlepšit pracovní podmínky umělců

Pandemie covidu-19 měla na společnost zásadní zdravotní i ekonomické dopady. Výrazně postižena byla i kultura, kde odhalila neutěšené pracovní podmínky některých umělců a nedostatky systému podpory tohoto odvětví.

Jak se do budoucna podobným dopadům vyhnout, na to hledal odpovědi tým odborníků ze čtyř vysokých škol. Výsledkem jejich práce je návrh opatření, která by měla pomoci kultuře v Česku.

Ilustrační fotografie

Odborníci na výzkum kulturních průmyslů a právníci se specializací v oblasti autorského práva z Univerzity Palackého v Olomouci (UP), Masarykovy univerzity, Vysoké školy finanční a správní a Univerzity Karlovy nejprve museli najít a popsat slabiny dosavadního systému, které odhalila právě pandemie covidu-19, a posléze navrhnout i řešení do budoucna.

„Naším záměrem bylo přijít se sérií konkrétních návrhů, co lze zlepšit buď v zákonech regulujících kulturní odvětví a uměleckou práci, nebo ve schématech veřejné podpory umělecké činnosti. Chtěli jsme také poradit umělcům, jak nejlépe vyjednávat o výši honoráře za jejich práci,“ uvedl Pavel Zahrádka, hlavní řešitel projektu z katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty UP.

Upozornil rovněž na to, že autorské právo a veřejná podpora jsou dva základní zásahy do trhu s uměleckými díly, které mají opačné efekty. „Potřebné je nejen jejich efektivní vyvážení, ale rovněž úprava v reakci na digitalizaci kulturních průmyslů a nedostačující pracovní podmínky umělců, které pandemie odhalila,“ dodal vědec z UP.

Ilustrační fotografie

V době, kdy lidé nemohli fyzicky chodit do divadel, na koncerty nebo do kina, se velká část aktuálního dění přenesla do online prostoru. Lockdown zaskočil celou společnost, řada věcí včetně kulturních akcí se dělala živelně, bez patřičných pravidel. I proto se tým výzkumníků zaměřil právě na problémy spojené se šířením filmových a hudebních děl a divadelních představení na internetu.

„V naší studii předkládáme konkrétní návrhy, jak pomoci umělcům v oblasti autorského, pracovního a mediálního práva a provozovatelům kulturních institucí v oblasti právní regulace státem zřizovaných kulturních institucí. Zaměřili jsme se také na doporučení pro kolektivní vyjednávání umělců pracujících na volné noze s protistranou o pracovních podmínkách a na problematiku odměňování tvůrců za užití jejich děl online. Stejně tak jsme připravili návrhy na zjednodušení vypořádání práv pro online šíření hudebních děl a doporučení pro transformaci Státního fondu kinematografie, který by měl nově podporovat kromě tradičních celovečerních filmů rovněž formáty určené výhradně pro online distribuci,“ zmínil některé ze závěrů Pavel Zahrádka.

Jedním z důležitých výsledků práce týmu je i praktický manuál pro hudebníky, jak licencovat svá hudební díla a hudební výkony při jejich užití na streamovacích portálech, jako jsou Spotify či YouTube.

Studie i manuál jsou finálními výstupy projektu Technologické agentury ČR Pandemie covidu-19 jako katalyzátor změny v distribuci, prezentaci a monetizaci kulturního obsahu online. Studie je určena zástupcům Ministerstva kultury ČR, umělcům i jejich profesním sdružením.

Redakčně upravená tisková zpráva Univerzity Palackého v Olomouci

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme