Použití recyklovaného stavebního materiálu je stále populárnější

Podle průzkumů EUROSTAT tvoří stavební odpady největší část všech odpadů. Zacházení s nimi se tedy stále více dostává do povědomí stavebních společností. Pro osm z deseti stavebních firem je důležitá ekologická likvidace těchto odpadů.

V průměru stavební společnosti využívají recyklovaného stavebního materiálu na 37 % všech svých staveb. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2021 zpracované analytickou společností CEEC Research.

ERC-TECH: Míchačka s betonem
ERC-TECH

Pro 84 % dotázaných společností je v otázkách likvidace stavebních odpadů důležitá také ekologická stránka. Pro dalších 14 % je ekologické řešení důležité pouze zčásti a pouze 2 % z dotázaných se na ekologickou likvidaci stavebních odpadů vůbec nezaměřuje. Stavební společnosti se také stále častěji zapojují do různých iniciativ, které se ekologickou prací se stavebními odpady zabývají.

Zdroj: CEEC Research

Příkladem může být společnost HOCHTIEF CZ, a.s.: „Naše společnost se připojila k memorandu #PartnersForSustainability, které formuluje konkrétní návrhy a postupy uvedení principů udržitelnosti z teorie do praxe. A jedním z důležitých pilířů udržitelnosti je právě uplatnění recyklovaných materiálů ve stavební výrobě, které reaguje na stále omezenější množství přírodních surovin. Proto se i my snažíme stavební odpad recyklovat, v co největší možné míře využívat i recyklovatelné materiály nebo výrobky z těchto materiálů.“ dodává Tomáš Koranda, předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ, a.s.

Zdroj: CEEC Research

V současné chvíli na stavbách využívá recyklovaný stavební materiál 81 % z dotázaných společností, a to v průměru na 37 % všech svých staveb. Tento materiál nevyužívá pouze 19 % z dotázaných. Ze společností, které zatím recyklovaný stavební materiál na svých stavbách nevyužívají, má 40  v plánu začít tento materiál využívat v horizontu 3 let, 10 % pak v horizontu delším jak 3 roky a 5 % se ho chystá začít využívat v horizontu kratším než 1 rok. Naopak 45 % z dotázaných využití recyklovaného stavebního materiálu na svých stavbách v plánu vůbec nemá.

Jiří Kozel, jednatel společnosti SWIETELSKI stavební s.r.o. se domnívá, že cesta recyklace je do budoucna pro stavební sektor nevyhnutelná: „Odpady likvidujeme nebo zpracováváme v souladu s platnou legislativou. V budoucnu se ale celé odvětví bude muset dát cestou recyklace. Zdroje přírodních surovin ubývají a náklady na skládkovné stavebního odpadu stále rostou. Recyklace je určitě jednou z cest, kterými se stavebnictví bude v blízké budoucnosti muset ubírat.“

Zdroj: CEEC Research

Tato myšlenka rezonuje také s plány stavebních společností  oblasti pořízení linky na recyklaci stavebního materiálu. Z dotázaných společností v současné chvíli vlastní linku na recyklaci stavebního odpadu pouze 13 %, zbylých 87 % tuto linku nevlastní. Avšak 18 % z těchto společností má v plánu si linku pořídit, zbylých 82 % toto v plánu nemá.

Zdroj: CEEC Research

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2021 bude zveřejněna na www.ceec.eu

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CEEC Research


• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme