Povolební investiční příležitosti v Ghaně

Jakožto primární hnací síla hospodářského rozvoje je bezpečnost, mír a stabilita jakékoli země nezbytně nutná pro schopnost soukromého sektoru skutečně prosperovat. Konflikty vzniklé z voleb a postkonfliktní situace představují vážná omezení hospodářského života a vytvářejí nepřátelské prostředí pro podnikání a investice. Platí to i pro Ghanu.

Proto nepřekvapilo, když současní i potenciální investoři po celém světě s živým zájmem sledovali, jak Ghana prochází jedněmi z nejvypjatějších voleb v historii země. Po měsících kampaní, voleb a několika ojedinělých případech násilí a protestů zůstala Ghana celkově klidná a upevnila si pověst země s jednou z nejstabilnějších demokracií v Africe, která je kontinentem proslulým politickou nestabilitou.

I když největší opoziční strana podala k Nejvyššímu soudu návrh na zrušení prezidentských výsledků, Ghana pravděpodobně v dohledné budoucnosti zůstane klidná, což je prostředí, které je pro podnikání nejdůležitější.

Po náročném roce, který byl do značné míry ovlivněn nejistotami, jež přišly s ghanskými volbami, a dopadem covidu-19 na většinu ekonomik, přináší rok 2021 investorům příležitost podívat se do budoucnosti s obnovenou mírou optimismu.

Rok 2021 přinesl svůj obchodní potenciál a navíc obrovský, neboť Ghana a zbytek afrického kontinentu zahajují cestu k největšímu uspořádání jednotného trhu na světě v rámci Africké kontinentální zóny volného obchodu (AfCFTA). Dohoda AfCFTA vytvoří největší zónu volného obchodu na světě, pokud jde o počet zúčastněných zemí. Pod jednotný trh se tak dostane 55 zemí s celkovým počtem obyvatel 1,3 miliardy a celkovým HDP 3,4 bilionu dolarů, což je šestá největší ekonomika na světě, pokud jde o HDP. Světová banka uvádí, že AfCFTA představuje příležitost vyvést 30 milionů lidí z extrémní chudoby a zvýšit příjem 68 milionů lidí, kteří v současnosti žijí za méně než 5,50 dolaru na den.

Ještě předtím, než Ghana získala nabídku na umístění sekretariátu dohody o jednotném trhu, vláda zavedla reformy a regulace podnikání, aby snížila náklady na podnikání a přilákala podnikatele a investory. Časové lhůty pro registraci podniků se drasticky snížily, odpustily se imisní daně, malým a středním podnikům byly poskytnuty podpůrné a stimulační balíčky, vznikla technologická infrastruktura, která má podnikům pomoci migrovat a zůstat v digitálním prostoru udržitelná.

Od svého oficiálního zahájení v lednu 2021 některé ghanské společnosti úspěšně vyvážely zboží do jiných zemí v rámci dohody AfCFTA a vše nasvědčuje tomu, že situace bude ještě lepší. Ghanská asociace průmyslu (AGI) již tento nový věk afrického obchodu označila za „převratný krok“ k průmyslovému růstu a příležitostem.

Ghanský prezident vyjádřil připravenost přimět společnosti usazené v Ghaně, aby plně využívaly příležitostí, které AfCFTA přináší investorům. Během zahájení obchodu v rámci programu prezident uvedl, že „vláda je odhodlána zajistit dostatečné finanční a lidské zdroje, aby se Ghana stala novým obchodním centrem pro financování obchodu a investic na kontinentu.“

Kromě příležitostí plynoucích z AfCFTA existuje několik dalších příležitostí vyplývajících z politik a programů, které prezident hodlá provádět během svého druhého a posledního funkčního období. Během svého inauguračního projevu 7. ledna 2021 zmínil, že „hlavním zájmem jeho druhého funkčního období bude vytvoření silné ekonomiky, která projde strukturální transformací na činnosti s přidanou hodnotou, jež vytvoří pracovní místa pro mladé lidi a zvýší jejich životní úroveň“.

Poté, co vyhlásil rok 2020 jako „rok silnic“, označil rok 2021 opět jako druhý „rok silnic“ a slíbil, že se zaměří na řešení deficitu v silniční infrastruktuře i v železničním odvětví. Naznačil rozhodnutí vlády pokračovat v programu výsadby potravin a pracovních míst, dodávat elektřinu zbývajícím 15 % ghanských komunit bez elektřiny, budovat nemocnice ve zbývajících čtvrtích, které žádnou nemají, a poskytovat přístup k pitné vodě a dostupnému bydlení značnému počtu Ghaňanů.

Všechny tyto a další závazky s některými organizacemi v soukromém sektoru dávají investorům vodítko k některým projektům a programům, které ghanská vláda hodlá v roce 2021 realizovat. Soukromý sektor bude jistě ústředním bodem většiny těchto programů a projektů.

Vzhledem k tomu, že volby skončily, AfCTFA je plně zavedena a pozitivní signály od úřadů, je rok 2021 nejlepším obdobím pro investory, aby se dívali na Ghanu jako na nejlepší místo pro podnikání a jako na bránu ke vstupu na africký trh.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autoři: Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Dominic Amoah.

• Teritorium: Afrika | Ghana | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme