Pozastavení příjmu žádostí do vládních programů ekonomické migrace

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR a s tím spojeného pozastavení přijímání žádostí o víza na zastupitelských úřadech ČR bylo s okamžitou platností pozastaveno přijímání žádostí do všech vládních programů ekonomické migrace.

Nové žádosti ze strany garantů do ukončení nouzového stavu nebudou přijímány.

Pravidelné novinky e-mailem