Pozor na jízdenky! Bez údaje o DPH nejsou daňovým dokladem

Koupit jízdenku v pokladně a vložit ji do účetnictví již nestačí. Podnikatelé si musí požádat o speciální daňový doklad. Jízdenky koupené od průvodčích nebo přes eShop dodatečný doklad nepotřebují.Velká komplikace potkala tuzemské podnikatele, kteří v rámci své živnosti často jezdí veřejnou dopravou a dávají si jízdenky do účetnictví. Kvůli novele zákona o dani z přidané hodnoty, která platí od ledna loňského roku, si totiž musí ve většině případů k jízdence vyžádat zvláštní daňový doklad. Dříve přitom bylo možné do účetnictví vždy vložit samotnou jízdenku, která roli daňového dokladu plnila.    

„Tato změna byla reakcí na povinnou implementaci o společném systému daně z přidané hodnoty. K této implementaci evropských předpisů je Česká republika povinována na základě přístupových dohod. Bylo tudíž nutné na tyto změny reagovat,“ vysvětluje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Opožděná informace

Zatímco v loňském roce se ještě o nových povinnostech, které ze směrnice vyplývají, příliš nevědělo, letos již daňoví poradci upozorňují, že bez daňového dokladu nelze jízdenky v účetnictví uplatnit. Alespoň ty, které neobsahují všechny důležité údaje.

Řada živnostníků se přitom informaci dozvěděla od svých daňových poradců až před několika dny v souvislosti s podáním daňového přiznání za rok 2013. Generální finanční ředitelství však tvrdí, že o změně informovalo již loni v březnu.  

„Ve stručnosti lze uvést, že pokud jízdenka obsahuje všechny náležitosti dané zákonem a je vystavena za podmínek jím stanovených, není důvod po plátci vyžadovat další speciální doklad. Nicméně v praxi může nastat situace, kdy doklad vystavený při hromadné přepravě osob nemusí svým rozsahem odpovídat novým zákonným požadavkům. Tím však nejsou nijak znevýhodňováni plátci operující v přepravě osob či příjemci těchto plnění. Pravidla pro vystavování daňových dokladů a následně i pro uplatnění nároku na odpočet daně, platí pro všechny plátce shodně  bez výjimek,“ dodává Petra Petlachová.

Které jízdenky lze tedy do účetnictví vložit bez speciálního daňového dokladu a kde je naopak nutné o takový doklad požádat? „Daňovým dokladem jsou jízdenky zakoupené z eShopu a u průvodčího ve vlaku z přenosné pokladny POP. Podnikatelé si mohou zakoupit většinu svých jízdenek doma nebo v kanceláři bez zdržování u pokladny. K pokladně tedy vůbec nemusí.

Pokud se podnikatelé nechtějí zdržovat v pokladně s nákupem jízdenek, lze doporučit jejich nákup přímo na internetu na našem oficiálním eShopu,“ vysvětluje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Na pokladnách se musí žádat

V pokladnách ČD však jízdenky parametry daňového dokladu nesplňují. Právě tam je však kupuje drtivá většina cestujících. A v ranních špičkách pak žádosti o vystavení dodatečného daňového dokladu zdržují odbavování cestujících ve frontě.

Jízdenky vydané v pokladně ze zařízení UNIPOKu a z automatů nemají uvedenou sazbu DPH, tudíž nemohou sloužit zároveň jako daňový doklad. V takovém případě je možné vydat daňový doklad. Jeho tisk je otázkou několika vteřin. Poklady jsou označeny polepem s informací, že je nutné si k jízdence daňový doklad vyžádat. Doklad lze vydat i zpětně, ovšem přes centrální účetní pracoviště OPT. V současné době připravujeme webovou aplikaci, která umožní snadnou cestou získat daňový doklad k zakoupené jízdence,“ dodává Petr Šťáhlavský.

České dráhy přitom zatím nedokázaly odpovědět, proč také na jízdenky vydávané v pokladnách nedoplní informaci o DPH, která by umožnila vkládat je do účetnictví bez dalších speciálních dokladů.  

Náležitosti daňových dokladů upravuje § 29 zákona o dani z přidané hodnoty. Generální finanční ředitelství přitom upozorňuje na to, že plátce, uskutečňující dané plnění, není ze zákona povinen vystavit daňový doklad v případě, kdy příjemcem plnění je osoba nepovinná k dani, například běžný občan, který nepodniká.

• Témata: Daně a účetnictví
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme