Pozor na leden: Zaměstnance sevře deprese i touha změnit práci

Nízká motivace k práci, nízká efektivita, špatná nálada, případně i deprese. Tyto projevy často pociťují zaměstnanci i zaměstnavatelé v lednu, kdy se lidé vracejí na pracoviště po Vánocích a oslavách nového roku. Firmy by se proto měly s tímto rizikem aktivně vyrovnat.

Podle průzkumu britské agentury Opinium se celých 54 procent lidí na povánoční návrat do pracovního procesu vůbec netěší. Téměř třetina se jej dokonce vysloveně děsí. Mezi důvody této nechuti lidé nejčastěji citují nutnost brzkého vstávání (ve 46 procentech případů), úbytek volného času (41 procent) a stesk po rodině (24 procent). Pro tento rozšířený lednový stav zaměstnanců se dokonce v anglofonním prostředí ujal speciální název „January blues“ – lednový splín. A co víc – leden je rovněž jedním z nejoblíbenějších měsíců pro změnu zaměstnání.

Zůstat, nebo odejít?

Manažeři by se tak v tomto období měli zaměřit na udržení motivace zaměstnanců a pozitivní atmosféry na pracovišti. Podle studie portálu s nabídkami pracovních míst Glassdoor z roku 2016 se v lednu rozhodne odejít od stávajícího zaměstnavatele téměř pětina lidí a dle jiného průzkumu agentury Investors in People o podání výpovědi v lednu minimálně přemýšlí až 60 procent pracovníků.

Jedněmi z hlavních důvodů změny zaměstnání přitom byla potřeba nové výzvy či pocit nudy ze stávající práce. „Špatná nálada a demotivace typická pro povánoční pracovní období samozřejmě může k fenoménu lednových výpovědí značně přispívat. Manažeři by tak měli v tomto období zpozornět a zabrat na motivaci, povzbuzení i informovanosti svých pracovníků, a nikoliv spoléhat na to, že zaměstnanci zkrátka jen potřebují po svátcích naskočit zpět na pracovní vlnu,“ upozorňuje Jiří Jemelka, podnikatelský kouč a ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež poskytuje revitalizace a interim management malým a středním podnikům.

Pochvalte uplynulý rok, nadchněte pro nové projekty

Jak konkrétně lze demotivovaným a rozladěným zaměstnancům pomoci? V prvé řadě je potřeba namotivovat je pro nadcházející období a také dbát o pozitivní atmosféru na pracovišti. Leadeři mohou například pozvat lidi ze svého týmu na společnou snídani či oběd, uvítat je po svátcích zpět v práci a nastínit plány a nové výzvy pro nadcházející rok.

Zároveň může být vhodné ohlédnout se za rokem uplynulým, vyzdvihnout, co se v něm firmě nebo konkrétně danému týmu podařilo, pochválit pracovníky individuálně za jejich výkony a poděkovat jim za úspěšné projekty. „Prostá pochvala a uznání má na motivovanost a spokojenost zaměstnanců obrovský vliv. Stejně tak je důležité udržovat lidi informované o plánech a budoucím dění, jednak je tak lze nadchnout pro plánované projekty, jednak jim to poskytuje možnost dopředu se na ně připravit. V neposlední řadě je otevřená komunikace vždy vnímána jako plus. Lidé cítí větší zapojení a připomenou si například i cíle, misi a vizi firmy,“ radí Jiří Jemelka.

Leden je s ohledem na povánoční splín také dobrým obdobím pro rozdání různých finančních odměn za uplynulé období či například pro uvedení nového zaměstnaneckého benefitu. V menších firmách lze pracovníky nabudit též různými týmovými soutěžemi nebo výzvami, například spojenými s běžnými novoročními předsevzetími.

SAD neboli sezónní afektivní porucha

Vrátíme-li se ještě k příčinám lednového splínu, je nutno podotknout že ne vždy za demotivovaností a špatnou náladou zaměstnanců stojí jen změna režimu ze svátečního zpět na pracovní. Notnou měrou přispívají i vlivy samotného zimního období, které obvykle v lednu vrcholí. Kvůli chladným a tmavým dnům se nemálo lidí během zimních měsíců potýká s takzvanou sezónní afektivní poruchou (SAD), kdy jsou více než kdy jindy náchylní k depresím a úzkostem.

Lidé trpící SAD jsou během zimy neustále unavení, podráždění, straní se fyzického kontaktu, jsou apatičtí či trpí pocity méněcennosti. I přesto, že se jich přímo SAD týkat nemusí, většina zaměstnanců dle průzkumů opravdu přiznává, že v zimě jejich nálada, výkonnost i motivovanost celkově klesá. Dle studie společnosti Peldon Rose polovina pracujících lidí uvádí, že v zimě mají horší náladu, 42 procent pak přímo říká, že zimní měsíce negativně ovlivňují jejich psychickou pohodu a 34 procent přiznává v zimě menší produktivitu. Krom toho mají na jejich náladu vliv i přímo podmínky na pracovišti: 54 procent přičítá své obtíže i chladné kanceláři a 39 procent nevhodnému osvětlení. Zaměstnavatelé by tak v zimě pro pohodu svých pracovníků měli dbát i na dobré vytápění a měli by lidem dát možnost užít si co nejvíce přirozeného světla.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti J.I.P.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme