Pozor na oznámení o osvobozených příjmech: Podejte ho s přiznáním k dani z příjmu

Finanční správa upozorňuje poplatníky na podání oznámení o osvobozených příjmech vyšších než pět milionů korun, které se podává na finanční úřad nejpozději ke stejnému datu jako daňové přiznání.

Poplatníci nemusejí z některých vyšších výdělků odvádět daň z příjmu fyzických osob (DPFO), musejí je ovšem přiznat finančnímu úřadu. Pokud zapomenou, hrozí jim přísné sankce.

Ilustrační fotografie

Typickým příkladem byli lidé postižení v roce 2021 ničivým tornádem na Moravě, kterým pojišťovny vyplácely vysoké odškodné v řádu milionů. Příjmy z pojištění majetku ovšem v drtivé většině tito lidé získali už v předloňském roce.

Letos musejí povinnost splnit ti, kteří byli zasaženi jakoukoli extrémní živelní pohromou (se škodou nad pět milionů) a v roce 2023 jim byly vyplaceny peníze z pojištění majetku.

„Nelze vyloučit, že někteří lidé budou muset podle zákona oznámení o osvobozených příjmech podat, ač tak obvykle nečiní, a proto na situaci upozorňujeme s dostatečným předstihem,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

Jaké příjmy jsou osvobozené od daně?

Obecně jsou od daně každoročně osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona 568/1992 Sb. a příjmy podle paragrafu 4 zákona.

Jedná se například výdělky z příležitostné činnosti, výhry z loterií a sázek, příjmy z pojištění majetku, z nabytí vlastnického práva k pozemku (ze zřízení věcného břemene) a podobně.

Oznámení je povinen podat každý, kdo obdrží příjem osvobozený od DPFO nad pět milionů korun. Každý případ se přitom posuzuje jednotlivě.

Oznamovat naopak nemusíte například osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor (jiný než garáž, sklep nebo komoru) a přilehlého pozemku.

Podrobnosti najdete na webu Finanční správy ČR

Jak na to a dokdy máte čas?

Oznámení se podává na místně příslušný finanční úřad. Nejzazší termín je stejný jako lhůta pro odevzdání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob.

Za rok 2023 je deadline 2. května 2024 (přiznání totiž musejí všechny OSVČ jako majitelé datových schránek podávat elektronicky).

Kdo, jak a proč musí v roce 2024 platit čtvrtletní a pololetní zálohy na daň z příjmu?

Pokud vám přiznání zpracovává daňový poradce, posouvá se lhůta až do začátku července.

Ve výjimečných případech se může stát, že vám nevznikne povinnost odevzdat daňové přiznání za rok 2023 (odkaz k nám), ale oznámení o osvobozených příjmech podat musíte. Pak máte čas jen do 2. dubna letošního roku.

„Oznámení nemá předepsaný tiskopis. Ministerstvo financí vydalo jako vzor nepovinný tiskopis „Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP“, který je zveřejněn na webových stránkách Finanční správy ČR,“ popisuje správce daně.

Co musí oznámení obsahovat?

  • výši příjmu,
  • popis nabytí a okolnosti příjmu
  • datum, kdy vznikl

V případě, že poplatník povinnost nesplní, musí zaplatit pokutu. Sankce může v závislosti na okolnostech (zpoždění/nesplnění povinnosti) činit v některých případech až 15 procent z obdržené částky a být velmi vysoká (v řádech statisíců). Finanční správa proto upozorňuje poplatníky, aby na oznámení nezapomněli a termín si dobře pohlídali. 

Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud nepodá oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob, ve výši:

  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván, nebo
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.
Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme