Pozornost Číny se obrací k uměle vyrobenému masu

Nový čínský pětiletý plán pro rozvoj zemědělství obsahuje i pozoruhodnou zmínku o budoucnosti produkce potravin, neboť jedním z jeho cílů je podpora výzkumu v oblasti uměle vyrobeného masa a dalších zdrojů proteinů.

Čínské pětileté plány určují budoucí směřování podpory výzkumu a investic, pro pozorovatele se tedy jedná o další významný signál, že se v tomto odvětví dá očekávat významný rozvoj.

Ilustrační fotografie

Čína stále musí vytvořit odpovídající legislativní rámec pro komerční využití uměle vyrobeného masa, ale soukromé firmy se již jeho vývoji usilovně věnují.

Od uměle vyrobeného masa si Čína slibuje pomoc s naplněním dvou hlavních cílů. S rostoucí spotřebou masa se stává více závislá na jeho dovozu a klesá její soběstačnost, čemuž hodlá zabránit. Růst domácí produkce masa však má také své meze, protože se díky omezené rozloze zemědělsky využitelné půdy musí Čína spoléhat i na dovoz surovin pro výrobu krmiv.

Zároveň by laboratorně vyprodukované maso mohlo Číně pomoci naplnit své klimatické cíle, neboť poslední údaje FAO z roku 2014 ukazují, že čínská živočišná produkce představovala téměř 29 % jejích celkových zemědělských emisí.

Autor: Ondřej Plaček, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí

Doporučujeme