Pozvánka pro české firmy a investory na Brazilské investiční fórum a São Paulo Tech Week

Od 10. do 11. října 2019 se v brazilském São Paulu uskuteční největší akce zaměřená na vyhledávání investic v Brazílii. Fórum, které organizuje brazilská federální vláda, v roce 2017 uvítalo až 1300 účastníků ze 42 zemí a nabízí jedinečnou příležitost k navázání spolupráce v klíčových brazilských sektorech.Podobné možnosti nabízí i São Paulo Tech Week, největší akce svého formátu v Latinské Americe zaměřená na technologie a inovace, která se bude konat od 23. do 29. listopadu 2019.

Brazílie je důležitým obchodním partnerem ČR, vzájemný obrat zahraničního obchodu dlouhodobě roste a české firmy se na tomto trhu setkávají s úspěchem. V budoucnu se českým firmám mohou otevírat další příležitosti a lepší přístup na trh Brazílie, která jako člen uskupení Mercosur v červnu 2019 dosáhla politické shody k obchodní části Asociační dohody EU-Mercosur. Zároveň se jedná o ekonomiku, kterou s Českou republikou pojí především důraz na nové technologie a inovace. V této oblasti se oběma zemím daří nastavovat nové kanály spolupráce, přičemž Brazilské investiční fórum může být pro české firmy jednou z dalších příležitostí. 

Brazilské investiční fórum (Brazil Investment Forum) si klade za cíl zdůraznit příležitosti pro investice v brazilských strategických sektorech, jako jsou infrastruktura, energetika, zemědělství a průřezově veškeré technologie a inovace a propojit veřejný i soukromý sektor či zástupce akademické sféry. Akce, kterou zahájí sám prezident Brazilské federativní republiky, J. Bolsonaro, spolu s prezidentem Meziamerické rozvojové banky, L. A. Morenem, se zúčastní vysocí představitelé brazilské administrativy, se kterými se mohou potencionální účastníci během fóra setkat a navázat potřebné kontakty a získat informace k aktuálním investičním příležitostem v Brazílii.

Více informací o Brazilském investičním fóru naleznete také na jeho webových stránkách. Zájemci se mohou v případě dalších dotazů obracet i na e-mail kvasinska@mpo.cz. V případě plánované účasti je třeba také upozornit na skutečnost, že přihláška na tuto akci bude podléhat schválení organizátorů a kapacita přihlášek je tedy omezena.

Další možností k navázání nových kontaktů a k prohloubení existující spolupráce je také São Paulo Tech Week, akce zaměřená na inovace a nové technologie, jejímž cílem je propojit podnikatele, investory a nové talenty z celého světa a posílit pozici São Paula jako hlavního inovačního hubu v Latinské Americe.

Hlavní témata 5. ročníku této akce představují například Fintech, FashionTech, Smart Cities, Culture Maker, Communities nebo Growth Hacking, ale důležitým bodem programu bude i vyhlášení soutěže Brazil Tech Award, díky níž mohou evropské scaleups firmy získat až 70 000 £ pro založení vlastní pobočky v Brazílii, konkrétně právě v São Paulu.

Služby, které potenciální výherce obdrží, zahrnují například pronájem kanceláře pro první rok aktivit, pomoc s plánováním a rozvojem aktivit v teritoriu, právní, účetní a PR podporu, digitální marketingové kampaně a další. Soutěž cílí především na evropské scaleups v sektorech Smart Cities, Health, FinTech, Agritech, Manufacturing a Creative Tech a přihlašování je otevřeno až do 30. srpna 2019.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme