Práce na dálku se i díky pandemii stává běžnou

V době pandemie onemocnění covid-19 v roce 2021 umožňovalo zaměstnancům částečně pracovat z domova 60 % podniků. 

Přes online platformy komunikovala polovina firem, dvě pětiny velkých podniků začaly aplikace pro online komunikaci využívat až v souvislosti se zhoršenou epidemickou situací. Vyplývá to z aktuálně zveřejněných statistických dat ČSÚ.

Ilustrační fotografie

Devět z deseti velkých podniků umožňuje i v době rozvolněných protiepidemických opatření svým zaměstnancům práci z domova. Naopak mezi malými podniky tuto možnost nabízí jen polovina z nich. 

„Mezi jednotlivými odvětvími nacházíme významné rozdíly, protože některé profese z domova vykonávat nelze. Nejčastěji nechávají své zaměstnance na home office firmy působící v IT službách, konkrétně 97 % z nich. Následují podniky z oblasti mediálních činností a cestovní agentury,“ uvádí Eva Myšková Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Mezi obory, pro něž je práce z domova nejméně častá, patří dle očekávání stravování, maloobchod, ubytování či stavebnictví. Ve stravování a pohostinství neumožňuje práci z domova ani pětina podniků s deseti a více zaměstnanci.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2022

Pro efektivnější práci z domova řada podniků zaměstnancům poskytuje vzdálený přístup do firemní sítě. Nejčastěji jde o přístup na pracovní e-mail, který v roce 2021 nabízelo 70 % podniků. Ve stejném roce 62 % firem umožňovalo zaměstnancům i vzdálený přístup přes zabezpečené sítě do firemních aplikací a informačních systému (tedy např. na intranet či do účetnictví). 

„Zatímco mezi velkými podniky s více než 250 zaměstnanci nabízí některým svým zaměstnancům vzdálený přístup k firemním aplikacím a informačním systémům již 97 % z nich, u malých podniků do 50 zaměstnanců tak činí 57 %,“ dodává Kamila Burešová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. V minulém roce navíc polovina podniků používala online komunikační platformy, přičemž velké firmy je využívaly téměř všechny (95 %).

V loňském roce mělo v Česku webové stránky 83 % podniků s deseti a více zaměstnanci. „Potěšující je, že v nabídce některých pokročilých webových funkcí jsou podniky v Česku vysoce nad evropským průměrem. Například možnost zadat online objednávku či rezervaci nabízela v roce 2021 v Česku celá třetina firem. Jde o třetí nejvyšší podíl ze zemí EU,“ komentuje situaci Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Také v roce 2021 pokračoval u podniků rozmach v používání sociálních médií a cloud computingu. Podíl podniků s profilem na sociálních médiích poprvé překročil hranici 50 %, placené cloudové služby využívalo 44 % firem, dvakrát více než v roce 2017. Umělou inteligenci používalo v Česku 4,5 % podniků, mezi velkými subjekty jich však byla pětina.

Více informací přináší aktuální publikace ČSÚ Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru za rok 2021.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme