Práce s daty může pomoci i vašemu podnikání

Pro úspěch společností obchodujících čistě v online prostředí bývá analytika a práce s daty poměrně zásadní hned od jejich založení. Mimo tyto společnosti se ale důležitost nebo přínosnost pokročilejší práce s daty často podceňuje.

Analytika v různých podobách je samozřejmě součástí každé fungující společnosti, od základního vyhodnocování výsledků po pokročilé systémy pro podporu manažerského rozhodování (Business Intelligence, zkratka BI).

Ilustrační fotografie

Pokročilá analytika nemusí na první pohled vypadat jako nutnost, ale pro dlouhodobý rozvoj společností bude extrémně důležitá. BI systémy v kombinaci s dostatkem dat totiž přinášejí nové možnosti, jak ještě zvýšit efektivitu nejen celé společnosti, ale i jednotlivých oddělení nebo procesů.

Dostupnost řešení pro pokročilou analytiku

Jednotlivá řešení se velmi liší v náročnosti na implementaci nebo datové zdroje, a to samozřejmě znamená ještě výraznější rozdíly v nákladnosti takových projektů. Do nákladů je nutno totiž započítat vše od úvodního projektu, kde si stanovíte, co a jak budete chtít analyzovat, až po výsledný návrh celého řešení.

Následně je potřeba připravit zdrojová data, což může v krajním případě zahrnovat například i digitalizaci starších záznamů a s tím spojené nároky na lidské zdroje. A pak jsou zde samozřejmě náklady na skladování a zpracování dat, které závisí na konkrétním návrhu a zvolené platformě a často tvoří největší část nákladů.

V poslední době se ale tyto technologie stávají přístupnější díky online cloudovým řešením, které nahrazují původní velmi nákladné datové platformy a sklady, které si společnosti dříve musely kupovat a spravovat samy. Pronájem cloudového prostoru nebo výpočetního výkonu samozřejmě také něco stojí, ale protože není třeba značnou investici do hardwaru, tak se tím otevírá minimálně možnost otestovat smysluplnost nebo přínosy takového řešení pro konkrétní společnost.

Ilustrační fotografie

Přínosy zapojení pokročilé analytiky

Stejně jako je nespočet různých řešení na pokročilou analytiku, tak možných aplikací je pravděpodobně ještě víc. Vždy záleží na potřebách konkrétní společnosti a problémech, které potřebuje řešit.

Obecně se pokročilá analytika používá pro zvyšování efektivity a pro hledání nových možností úspor nebo způsobů pro zvýšení zisku. Jednou z nejčastějších aplikací pokročilé analytiky je oblast online marketingu. Veškerá analytika musí být vždy založená na datech, která jsou v případě online reklamy velmi dobře přístupná, a poměrně snadno tak můžete najít nové možnosti pro optimalizaci nebo zefektivnění investic do online.

Zapojení výsledků analýz do rozhodovacího procesu

Jedna z nejuniverzálnějších aplikací pokročilé analytiky, která může zlepšit rozhodování jak v obchodních, tak ve výrobních podnicích, je sledování marže místo obratu. V případě výrobních podniků je o trochu složitější stanovit přesné náklady na jeden výrobek, ale u obchodních podniků je to naopak velice snadné, protože jde o nákupní cenu.

Tato analýza může snadno odhalit příležitosti, které při sledování obratu pozorovatelné nejsou. Z pohledu obratu je lepší prodávat drahé produkty, u kterých stačí menší množství objednávek k dosažení stanoveného obratu. Ale z pohledu marže bývá situace často odlišná – jeden prodaný produkt za 200 Kč s 50% marží má totiž stejný přínos pro společnost jako jeden prodaný produkt za 1 000 Kč s 10% marží.

Ilustrační fotografie

Pokud do výpočtu přidáme k marži ještě náklady na samotnou reklamu, dostaneme návratnost investice do reklamy neboli ROI. A analýza ROI u prodávaných produktů je nejvhodnější pro stanovení, které produkty se nejvíc vyplatí promovat.

O něco náročnějším využitím pokročilé analytiky je například použití datového modelování a modelů pro prediktivní analýzy. Základními daty pro takovéto analýzy jsou data o jednotlivých objednávkách doplněná například o v té době probíhající akce (slevy) nebo o data o počasí, které bylo v době objednávek. Počasí může totiž výrazně ovlivňovat nákupní rozhodování, pokud prodáváte třeba plavky, bazény nebo jiné výrobky, jejichž používání je výrazně spojené s dobrým nebo špatným počasím. Výsledky podobných analýz mohou pomoci výrazně zpřesnit plánování prodejů, dokonce až na úroveň denních tržeb.

Vyplatí se investice do analytiky?

Využití pokročilých analytických modelů se poslední roky stává stále přístupnější, více a více společností je tím pádem začíná implementovat, a čím dál častěji se také projevuje jejich pozitivní vliv na výsledky podnikání. V nepříliš vzdálené budoucnosti se obdobné nástroje nepochybně stanou standardem pro většinu úspěšných společností. A proto by dnes většina podniků měla počítat s tím, že budou tyto nástroje také potřebovat, a minimálně začít co nejdřív sbírat relevantní data.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Daniel Kříž, webový analytik Effectix.com

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme