Pracující ve směnném provozu by si přáli plánovat směny podle svých potřeb

Nevhodné nastavení směn může mít nepříjemný dopad na rodinný a společenský život i na zdraví. Jak jsou na tom se směnami zaměstnanci v České republice, co by si přáli změnit a co jim naopak vyhovuje? Zjišťoval to průzkum společnosti Déhora.V České republice pracuje na směny více než čtvrtina zaměstnanců. Směnný provoz se u nás nejvíce využívá ve výrobě, kde pracuje 31 % zaměstnanců. Práce na směny nebývá moc oblíbená a málokdo u ní vytrvá dlouho. Podle průzkumu Déhory pracuje jen 18 % pracovníků ve směnném provozu déle než 20 let.

Více než třetina zaměstnanců (36 %) opouští tuto práci již během prvních pěti let. Důvodem může být špatné plánování směn ze strany zaměstnavatele, které má negativní dopad na psychiku, zdraví i soukromý život zaměstnanců. 

Co zaměstnancům na směnném provozu vadí?

Že zaměstnanci ve směnných provozech postrádají nejvíce worklife balance dokazují i výsledky průzkumu. Celé třetině (33 %) zaměstnanců na jejich směnovém modelu vadí, že si nemohou sladit směny se soukromým životem. Nejvíce tento problém řeší lidé ve věku přes 36 let (35 %). Takový výsledek je celkem logický. Lidé v tomto věku již většinou mají rodiny s dětmi a potřebují svou práci skloubit se školou, kroužky a péčí o domácnost.

Velmi populární nejsou ani noční směny, které vadí 26 % dotázaných. To může být způsobeno tím, že po nočních směnách se pracující musí vyrovnávat s nepříjemným spánkovým deficitem mnohem více než po jiných směnách. S nočními směnami se nejhůře vypořádává necelá třetina (32 %) respondentů ve věku 54 – 65 let, kterým rozhozený biorytmus může způsobovat značné zdravotní potíže. Víkendové směny nemá v oblibě 27 % respondentů, nejvíce však mladí lidé od 18 do 35 let, což uvedla téměř třetina z nich (32 %). Přicházejí o kontakt s přáteli, kteří ve směnném provozu nepracují a o víkendech vyrážejí za zábavou.

V čem vidí zaměstnanci výhody práce na směny?

Zaměstnanci pracující ve směnném provozu oceňují především volno i během běžného pracovního týdne, na čemž se shodla více než polovina z nich (58 %). Další polovina respondentů v práci na směny oceňuje možnost zařídit si věci dopoledne nebo odpoledne podle dané směny a příplatky za některé směny jako jsou noční, víkendy či svátky.  

Jaké směny zaměstnanci preferují?

U více než poloviny (57 %) respondentů jsou bezkonkurenčně nejpopulárnější ranní směny, a to napříč všemi věkovými skupinami i kraji v České republice. Je to především tím, že jsou nejpřirozenější lidskému biorytmu a minimálně ho tak zatěžují. Nejméně oblíbené jsou u všech věkových kategorií odpolední směny, pro které hlasovalo jen 16 %. Ovšem s výjimkou mladých lidí ve věku 18 – 26 let, kteří upřednostňují odpolední směny před nočními. Ty by si zvolilo pouze 12 % z nich. Přitom v celkovém hodnocení si noční směny nestojí až tak špatně a preferuje je téměř třetina (27 %) všech dotázaných. Důvodem jejich rozhodnutí mohou být příplatky a fakt, že noční směny nebývají v některých odvětvích tak náročné a zaměstnanci na nich mají větší klid na práci a prostor pro odpočinek.

Co se týče řazení směn, po kterých následuje volno, vedou 8hodinové směny 5 dní za sebou. Tento směnný model by preferovalo 21 % všech respondentů. Avšak 22 % lidí ve věku 54 – 65 let dává přednost 12hodinovým směnám 2 dny za sebou. Může to být dáno tím, že na takových směnách jsou zvyklí pracovat celý život a nemají potřebu to měnit. U žen patří mezi nejméně oblíbené 12hodinové směny řazené 5 dní za sebou. Při takovém pracovním nasazení by asi jen těžko zvládaly péči o rodinu a domácnost.

Jaké nastavení směn je v České republice nejčastější?

Podle průzkumu v České republice více než třetina (37 %) zaměstnanců pracuje právě v nejvíce preferovaném směnovém modelu 8hodinových směn řazených 5 dní za sebou. Nejméně časté jsou pak 8hodinové směny jdoucí 3 dny za sebou, ve kterých pracují pouhá 3 %. Přitom tělo se rychleji a lépe vypořádává s tzv. rychlou rotací, kdy se počet směn v řadě za sebou pohybuje podle namáhavosti práce v rozsahu 2 až 4 směny. Takové střídání pomáhá předcházet hromadění nedostatku spánku během nočních a ranních směn. Naopak 5 nebo více stejných směn v řadě vede k vysokému pracovnímu vytížení, únavě a zvyšuje riziko zdravotních potíží. Výsledky průzkumu tak ukazují, že plánování směn zaměstnanců v tuzemských firmách není zrovna ideální a zaměstnavatelé, ale i sami zaměstnanci, vliv špatně nastavených směn na zdraví i produktivitu moc neřeší.

„Ze zkušeností získaných u klientů v České republice víme, že v tuzemských firmách stále převládá zastaralé a neefektivní nastavení směn. Zaměstnavatelé se často řídí léta zažitými pravidly, která ale neberou v úvahu psychické i fyzické potřeby zaměstnanců. Svým klientům proto radíme dát zaměstnancům při plánování směn větší volnost. Jen tak mohou firmy získat spokojené zaměstnance, předejít vysoké fluktuaci nebo nemocnosti, a dokonce zvýšit produktivitu,“ říká Roman Urban, Senior konzultant Déhory v České republice.

Že by o to zaměstnanci stáli, dokazují i výsledky průzkumu. Téměř 94 % dotázaných v něm uvedlo, že by jim vyhovovalo plánovat si všechny, nebo alespoň některé směny podle svých potřeb. Řešením pro firmy může být v tomto ohledu koncept samoplánování, které do podniků fungujících ve směnném provozu společnost Déhora zavádí. Jedná se o metodu v rámci které umožňuje zaměstnavatel svým zaměstnancům plánovat si směny, ale i případné přesčasové hodiny, podle jejich preferencí a skloubit tak soukromý život s tím pracovním.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Déhora

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme