Pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti

Pravidla pro cestování za výkonem ekonomické činnosti z a do ČR se v návaznosti na stav spojený s epidemií nemoci COVID-19 řídí ochranným opatřením ministra zdravotnictví v jeho aktuálním znění.

Cestování za výkonem ekonomické činnosti z a do ČR

S koncem nouzového stavu jsou podmínky pro cestování z a do ČR kvůli výkonu ekonomické činnosti upraveny v ochranném opatření ministra zdravotnictví podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Toto opatření krom jiného také upravuje problematiku vydávání víz a zároveň fungování vládních programů ekonomické migrace.

Aktuální ochranné opatření ministra zdravotnictví upravuje podmínky pro cestování do a z ČR podle toho, zda je dotčenou zemí tzv. země s nízkým rizikem nákazy (zelená země).

Pokud někdo přijíždí ze země s nízkým rizikem nákazy, jeho vstup na území ČR není nijak limitován nad běžné zákonné požadavky. Pro tyto země je veden seznam, jenž je přílohou opatření. Tento seznam osahuje i výčet zemí (označeno *), jejichž občané musí předkládat negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 po příjezdu ze své země a případně plnit další povinnosti. V případě zemí, které nejsou vedeny na výše uvedeném seznamu, platí omezení, co se týče nutnosti absolvování RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a dále omezení, co se týče možných pobytových titulů, na něž mohou cizinci do ČR přicestovat.

Informace o aktuální podobě opatření a seznamu bezpečných zemí naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví. Další užitečné a komplexní informace o cestování je možné nalézt na webu Ministerstva vnitra.

Fungování vládních programů ekonomické migrace v návaznosti na epidemii nemoci COVID-19

K 15. červnu 2020 byla odstraněna všechna omezení, co se týče typu profesí, které si mohou podat žádost o zařazení do programů ekonomické migrace. Od 3. srpna 2020 byl částečně obnoven provoz na většině zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. V současnosti jsou tedy spuštěny všechny vládní programy ekonomické migrace s působností na většinu zemí světa.

Seznam zastupitelských úřadů, u nichž došlo k úplnému nebo částečnému obnovení činnosti, nebo u nichž nebylo možné obnovit činnost, vede Ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách. Pokud tedy žádost o zařazení do programu bude obsahovat jako místo pro podání žádosti o pobytové oprávnění zastupitelský úřad, u nějž nebyla obnovena činnost, tak nebude možné žádost zařadit.

Od 1. července 2020 jsou všem pracovníkům zařazeným do Programu, a kterým byla schválena žádost o pobytové oprávnění, vylepována DVR pro převzetí pobytového oprávnění.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme