Pravidla pro dovoz a vývoz finančních prostředků

Izrael přitvrzuje v boji proti praní špinavých peněz

Jak jsme již letos v lednu informovali, přijal Izrael nová finanční pravidla s cílem zlikvidovat materiální základ stínové ekonomiky, zkomplikovat praní špinavých peněz a zvýšit výběr daní. Velkou roli zde sehrál mezinárodní tlak. Izrael se po přijetí nových pravidel stal plnoprávným členem mezinárodní organizace Financial Action Task Force, která stanoví standardy v boji proti praní peněz a financování terorismu, na jejímž sezamu ještě před 16 lety figuroval.
Upozorňujeme, že v této souvislosti se také změnila pravidla pro dovoz a vývoz peněz, což se může dotknout každého, kdo cestuje, ať již služebně nebo soukromě, do a z Izraele.
Maximální částka, s kterou můžete překročit vzdušné nebo námořní hranice Izraele bez prohlášení, se snížila z původních 100 000 na 50 000 šekelů (v závislosti na kurzu cca 12 500 – 13 000 EUR).
V souladu s novými pravidly musí majitel při dovozu nebo vývozu částky vyšší nebo rovnající se ekvivalentu 50 000 šekelů vyplnit celní prohlášení a být připraven poskytnout vysvětlení původu peněz.
Při překročení pozemních hranic (aktuálně Jordánsko, Egypt a pásmo Gazy), je limit ještě nižší – měly by být vykázány všechny prostředky přesahující 12 000 šekelů (cca 3 000 EUR).
Změna se netýká pouze hotovosti, ale také Pre-paid karet, bankovních šeků vydaných na jméno deklaranta a dalších platebních prostředků, kterými lze získat hotovost.
Pro doplnění: Noví „repatrianti“ (přistěhovalci v rámci podpůrné státní politiky), kteří byli dříve osvobozeni od deklarování svých disponibilních prostředků, pokud částka nepřesáhla 1,25 milionu šekelů (za což byl Izrael v zahraničí kritizován), ztratili toto privilegium a musí podávat zprávu o dovážených finančních prostředcích dle všeobecných pravidel.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Tel Aviv/Jeruzalém
Zdroj: https://www.timesofisrael.com a https://www.vesty.co.il

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme