Právní a konzultační služby v rámci programu Czech Business Support i v roce 2021

Již druhým rokem mohou české firmy v Bosně a Hercegovině čerpat podporu z programu Czech Business Support/PROPEA. Mohou tak využít právních a konzultačních služeb, které poskytuje tamní partner programu.

Konkrétně jde o sarajevskou konzultační kancelář dmb consulting (spolupracující s Radou zahraničních investorů v Bosně a Hercegovině). Služby jsou ze 70 % dotovány Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Firmy z České republiky mohou díky programu získat expertní poradenství, které usnadní jejich vstup na trh Bosny a Hercegoviny či jim pomůže s dalším rozvojem podnikání v tomto teritoriu. Tato podpora může např. zahrnovat právní služby související s podmínkami uvedení produktu na trh, jeho certifikací či založením místní pobočky firmy.

Další oblastí, kde mohou firmy právní poradenství využít, je účast na veřejných zakázkách. Z konzultačních služeb nabízí místní partner např. podporu při vyhledávání distributorů, přípravě podnikatelského plánu či marketingu produktů.

Program Czech Business Support tak českým firmám nabízí přístup k lokální expertíze. Dobrá znalost místního prostředí je pro podnikatelský úspěch v Bosně a Hercegovině často rozhodující. Země má silně decentralizované státní uspořádání, které s sebou přináší odlišné podmínky podnikání v různých regionech i zvýšenou administrativní náročnost. Při navazování obchodní spolupráce zde  hrají  důležitou roli osobní kontakty.

Program tak rozšiřuje paletu služeb, které jsou v Bosně a Hercegovině českým firmámk dispozici, a doplňuje asistenci běžně poskytovanou Velvyslanectvím ČR. Předností programu  je jeho flexibilita – firma si přesný rozsah služby dojedná přímo s partnerskou konzultační kanceláří (či prostřednictvím velvyslanectví). Je možné také uskutečnit úvodní nezávaznou konzultaci, např. formou videohovoru. Příjemce služby hradí třetinu ceny služby, zbývající dvě třetiny hradí Ministerstvo zahraničních věcí.

Ceník služeb:

Podrobnosti o poskytovaných službách jsou uvedeny v ceníku služeb. Podpora z programu PROPEA bude poskytována do konce října 2021, nebo vyčerpání rozpočtu.

Kontakty:

České firmy, které budou chtít využít služeb programu Czech Business Support, se mohou obracet přímo na  místního partnera programu, nebo na Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině.

dmb consulting
Dina Duraković, ředitelka
Kralja Tvrtka 6, 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 204 138
E-mail: dina.durakovic@dmb.ba (komunikace v anglickém a bosenském/chorvatském/srbském jazyce)

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině
Ondřej Picka, ekonomický diplomat
Franjevačka 13, 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 587 055
E-mail: ondrej_picka@mzv.cz (komunikace v českém jazyce)

Místní partner programu

Firma dmb consulting je sarajevská konzultační kancelář nabízející služby v oblasti business developmentu vč. právního a finančního poradenství, PR a marketingu. Jejími zákazníky jsou zahraniční investoři a  právnické osoby a organizace působící v Bosně a Hercegovině. Experti firmy dmb consulting poskytují analýzy a nabízí inovativní řešení klientům působícím v mnoha různých sektorech.

Rada zahraničních investorů v Bosně a Hercegovině (Foreign Investors Council) je sdružením zastupujícím zájmy zahraničních investorů v Bosně a Hercegovině. Sdružuje 70 společností z různých sektorů ekonomiky, mezi kterými jsou velcí zahraniční investoři i významné místní firmy. Rada se ve své činnosti významně zasazuje za rozvoj investičního a podnikatelského prostředí v Bosně a Hercegovině.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina).

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme