Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 1. týden 2022 (částka 1 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 1 rozeslaná dne 6. 1. 2022

3/2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 

2/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 

1/2022
Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 528/2021 Sb.

Plné znění částky 1 (2 MB)

Právní průvodci BusinessInfo.cz pokrývají širokou škálu témat

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme