Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 10. týden 2015

V tomto týdnu byla publikována například změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dva nové dokumenty. Plné znění právních předpisů v PDF.10. týden – 2. až 8. března 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 19 rozeslaná dne 6. 3. 2015

41/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 
40/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

39/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 19 (699 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 10 rozeslaná dne 3. 3. 2015

18/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu

17/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Plné znění částky 10 (2 MB)

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme