Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 10. týden 2016 (částky 27 – 28 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.10. týden – 7. až 13. března 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 28 rozeslaná dne 7. 3. 2016

72/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 28 (515 KB)

Částka 27 rozeslaná dne 7. 3. 2016

71/2016
Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 15/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

70/2016
Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Plné znění částky 27 (4 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme