Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 10. týden 2018 (částky 19 – 20 Sb.)

V tomto týdnu byl publikován zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.10. týden – 5. březen až 11. březen 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 20 rozeslaná dne 8. 3. 2018

40/2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

39/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 20 (149 kB)

Částka 19 rozeslaná dne 7. 3. 2018

38/2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

37/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů

36/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

35/2018
Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

Plné znění částky 19 (103 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme