Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 10. týden 2023 (částka 35–38 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 38 rozeslaná dne 10. 3. 2023

64/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

63/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

62/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě

Plné znění částky 38 (231 kB)

Částka 37 rozeslaná dne 10. 3. 2023

61/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními

Plné znění částky 37 (15 MB)

Částka 36 rozeslaná dne 8. 3. 2023

60/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů

59/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

58/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění částky 36 (137 kB)

Částka 35 rozeslaná dne 8. 3. 2023

57/2023
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 58/23 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu o nevyloučení soudce pro podjatost

Plné znění částky 35 (887 kB)

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby