Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 11. týden 2015

V tomto týdnu byla publikována změna vyhlášky ministerstva dopravy o řidičských průkazech a o registru řidičů. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány tři nové dokumenty. Plné znění právních předpisů v PDF.11. týden – 9. až 15. března 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 22 rozeslaná dne 13. 3. 2015

45/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

44/2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Plné znění částky 22 (513 kB)

Částka 21 rozeslaná dne 12. 3. 2015

43/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 21 (10 MB)

Částka 20 rozeslaná dne 12. 3. 2015

42/2015
Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Plné znění částky 20 (20 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 12 rozeslaná dne 10. 3. 2015

22/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2013, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice

21/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel

20/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel

Plné znění částky 12 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme